Neden, Nasıl Ve Ne Kadar Tasarruf Ediyoruz? – Canan Özkan, Muhammed İslami Önal


Bir ekonomi için büyümenin istikrarlı ve sürdürülebilir olması büyük önem arz eder. İstikrarlı bir büyümenin yolu ise, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımlardan geçer. Bu noktada, “Söz konusu yatırımlar için gerekli kaynaklar nedir?” sorusu da bizi tasarruf kavramıyla yüzleştiriyor. Yüksek ve sürdürülebilir bir iktisadi büyüme için öncelikle yurt içi tasarrufların yeterli seviyede olması, yetmemesi durumunda ise yurt dışı tasarruflara ulaşma olanağının var olması gerekiyor. Yurt dışı tasarruflara olan ihtiyacın zaman içerisinde artması, ülke ekonomisinin küresel sermaye hareketlerine daha duyarlı hale gelmesine ve cari açığın artması nedeniyle kırılganlığının artmasına neden oluyor. Ülkemizde de 2001 krizi sonrası önemli yapısal reformlar başarıyla harekete geçirilmekle birlikte, 2000’li yıllardan itibaren tasarruf oranlarının düşmesi sonucunda oluşan yüksek tasarruf açığı ve bozulan cari işlemler dengesi önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Nihayetinde 2011 yılsonu itibarıyla cari açık GSYH’nin %9,4’ü olarak en yüksek seviyesine çıktı. 2016 yılından itibaren küresel ölçekte başta Fed olmak üzere para politikalarının normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte küresel likidite azalırken, ülkemiz de gelişmekte olan diğer ülkeler gibi bundan etkileniyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 95
Sayfa Aralığı: 93 - 102

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın