Neoklasik Modelde İçbükey Üretim Olanakları Sınırının Eleştirisi (3) – Samuelson – Turan Subaşat


Samuelson’ın yaklaşımı da içbükey ÜOS’u açıklamakta başarısızdır. Kısa dönem varsayımı terk edilip, sermayenin üretilebildiği bir ekonomide faktör kombinasyonlarına odaklanarak yapılan açıklama geçersizdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 159
Sayfa Aralığı: 32-38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Subaşat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat ABD'de ders vermektedir. Subaşat, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

Bir cevap yazın