Neoliberal Akılsallık, Devletin Yeni Aklı Ve Üniversiteler – Uğur Eser


Karl Polanyi “Büyük Dönüşüm” adlı eserinde sadece piyasalar tarafından düzenlenen ve yönetilen bir ekonomik sistemin toplumların bütününü etkileyen çok önemli sonuçlarının olacağını belirtmiştir. Ekonominin piyasalar tarafından kontrolü, piyasanın toplumsal ilişkiler üzerindeki egemenliğini artırmasıyla sonuçlanacak ve bütün toplum piyasanın bir parçası olacaktır. Ekonominin toplumsal ilişkiler içine yerleşmesi yerine, toplumsal ilişkiler ekonominin içine yerleşecektir (Polanyi, 1986:78). Piyasa toplumunun eleştirisini yapan Polanyi’nin 19. yüzyılda kendi kurallarına göre işleyen piyasaya ilişkin bu öngörüsü, toplumu piyasanın kurallarına tabi kılma ve piyasa toplumu inşa etme yönünde girişimlerin yoğunluk kazandığı günümüzde çok anlamlı görünüyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 73 - 83

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın