Neoliberalizm Ve İnsan Hakları – İzzettin Önder


Neoliberalizm” ve “İnsan Hakları” kavramları politik iktisat alanındaki politika ve yaşanan olguları yansıtır. Bu iki kavram arasındaki fark şuradadır ki; neoliberalizm bir bütün olarak ekonominin işleyişinin dinamiklerini ve bu dinamiklerin dayandığı kurallar cümlesini, insan hakları ise, ekonominin işleyişi bağlamında çeşitli nedenlerle korunması gerekli olduğu düşünülen ekonomi-politik düzenlemeyi ifade eder. Başka bir bakış açısı ile; neoliberalizm, kimilerince “icat sistem” olarak görülebilmekle beraber, asıl gücünü kapitalist ekonominin işleyiş dinamiklerinden alan bir yapılanma; insan hakları ise düşünülüp, tasarlanmış ve, bir bakıma, kapitalist sistemin işleyişine ters önlemler cetveli halinde tasarlanıp, sistemi meşrulaştırmak amacıyla yazılmış ve uygulanması öngörülmüş politikalar manzumesidir. Yazının ana fikrini baştan söylemek gerekirse, İngiltere’deki uygulamanın aykırı yorumunu bir yana bırakırsak, tartışmanın ana eksenini, biri bir sistem kuralı diğeri ise fiilen tasarlanmış politikalar cümlesi olarak, birbirine oldukça zıt konuların yorumu oluşturacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 40
Sayfa Aralığı: 59 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın