Nürnbergli Şarkıcılar – Levent Özübek


Son iki yüzyılın en büyük sanat şaheserlerinden biri olan ‘Die Meistersinger Von Nürnberg’ (Nürnbergli Şarkıcılar) operası, Richard Wagner’in olgunluk yıllarında ortaya koyduğu, kendi zamanında az da olsa değeri anlaşılmış bir eserdir. Opera 1868 yılındaki ilk gösteriminden sonra, Almanya’da simgeleşmiş, o sıralarda hayli yükselmiş bulunan Alman milliyetçiliğine kaynaklık yapmıştı. Bu sebeple eser tüm Avrupa çapında, günümüze kadar da devam eden yoğun tartışmalara yol açmış, birçok çevrelerde önemli reaksiyonlar yaratmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 57 - 62

WordPress › Hata