Oryantalizm Veya “Avrupalı Akıl Üstündür!” – Aytekin Keskin


Bilgi sahibi olmanın, çok boyutlu düşünmede düşünsel açılım geliştirmede ve geleceği biçimlendirmede gerekli olduğu yadsınamaz. Tarih boyunca her toplum kendi gerçekliğini betimlemek ve kendini tanımlamak için, başka veya yanancı diye nitelendirilen kültürel kazanımlardan yararlanmıştır. Bu doğrultuda, başka’yı, kendinin dışında olanı, yabancıyı anlamak ve belki de ona biçim vermek için farklı etkinlikler içinde bulunulmuştur. Bu durum kendini bilim, felsefe ve edebiyat etkinliklerinde göstermiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 81 - 89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın