“Özgürlük ve Ekonomi Politik”e Başlarken – Metin Sarfati, Hüseyin Özel


 Giriş 

İktisat, insan özgürlüğünü sadece seçim yapabilme, ya da “özel girişim serbestisi” özgürlüğü olarak görme eğiliminde. En iyi olasılıkla, Isaiah Berlin’in kısıtlara uğramamak anlamında kullandığı “negatif ” özgürlük kavrayışı, ana akım iktisadın temel bakış açısını oluşturuyor. Bu kavrayış en iyi temsilcisini, kuşkusuz, Jeremy Bentham’dan miras alınan “faydacılık” düşüncesinde buluyor. İnsan, akıl sahibi bir varlık olarak, kendisi için en iyinin ne olduğunu bilecek kapasitede; kendisi için iyi olanı tanımlamak için başka bir otoriteye de gerek duymuyor. Dolayısıyla bir etik yaklaşım olarak, kendisi için iyi olanın peşinde gitme özgürlüğüne sahip olmalı. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 125
Sayfa Aralığı: 73-75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında, iktisadi düşünce tarihi, politik iktisat, iktisatta yöntem ve sosyal teori bulunmaktadır. Piyasa Ütopyası (BilgeSu, 2009) adlı kitabın yazarıdır.

İstanbul’da doğdu. Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu. İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Doktorasını tamamladı. Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı. Aynı bölüme Profesör olarak atandı. Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Bir cevap yazın