Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız


Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah düzeyinin, incelenmesinde şu üç anahtar alan önemli bir çerçeve oluşturur: iktisadi etkinlik düzeyi, sosyal ortam ve çevresel koşullar. Bu bağlamda bir toplumdaki bireylerin beşeri, çevresel ve iktisadi kaynaklara erişimi refahının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu gelişimin üç temel öğesini şu şekilde belirtebiliriz. (i) Beşeri sermaye: yaşam standartları, bedensel-ruhsal sağlık ve bilgi/etkinlik-etkililik alanı gibi. (ii) Çevresel sermaye: doğal kaynaklar (su, hava, toprak ve mineral kaynaklar) ve bütün biyolojik çeşitliliği ile biyosfer gibi. (iii) İktisadi sermaye: fiziksel ve teknolojik sermaye (ekipmanlar, binalar, altyapı gibi), maddi olmayan varlıklar (patent hakları gibi) ve net finansal varlıklar gibi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 84 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Middle East Technical University | METU Department of Economics

Bir cevap yazın