Pandemi, Çin ve Küreselleşme – Orhan Şimşek


Krizler ve istikrasızlıklarla dolu 1990’lı yılların etkisiyle, 2000’ler, özellikle de 2008 yılında başlayan ekonomik kriz, küreselleşmenin yönünün ve niteliğinin değişiminin yapı taşlarını oluşturdu. Kapitalizmin kendine yeniden çıkış yolu aradığı bir döneme girildi. 1980’lerden itibaren, devletin küçültülmesi ve piyasa köktenciliğine dayalı doktrinleri olan neoliberalizm ekonomik ve siyasal alana hâkim oldu. Neoliberalizmle birlikte ilerleyen küreselleşme, Batı sermayesinin engelsiz bir biçimde tüm dünya coğrafyasına yayılmasının aracı haline geldi. (bkz. Şimşek, 2019). Ancak bir iktisat politikası seçeneği olarak neoliberalizm uygulamaları her ne kadar revize edilmiş olsa da krizlerden kaçınmak mümkün olmadı. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 41-46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Bir cevap yazın