Paranın Değeri Ve Denge Faizi – Bora Süslü


Türkiye Ekonomisinin güncel tartışma konusu faiz oranlarının düşürülüp düşürülmemesidir. Ancak bu tartışmalar, faiz oranı ve daha da önemlisi faiz oranlarının kalıcı olarak düşürülmesi ve para otoritesinin faiz oranı konusundaki fazla seçeneğinin olmadığı konularının geri plana itilmesine neden olmaktadır. Bu yazıda faiz oranı üzerine yapılan tartışmalar ele alınıp irdelenecektir. Faiz oranı değişmediği varsayımı altında, toplam nakit stokunun net şimdiki değeri dolaşımdaki paraya eşittir. Bu durumda reel faiz oranındaki bir azalma nakit stokunu artıracaktır. Ancak Türkiye Ekonomisi için temel problem, dolaşımdaki paranın sadece ulusal para olması değil aynı zamanda yabancı para ve para benzeri araç olmasıdır. Dolayısıyla reel faiz oranındaki bir azalma, sadece ulusal para talebini artırmaz aynı zamanda (belki daha fazla) yabancı para ve para benzeri araçların talebini artırarak ikili bir yapı ortaya çıkartır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 45
Sayfa Aralığı: 69 - 73

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın