Paranın Renkleri – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan


Düşük karbon emisyonlu yeşil sektörlerin desteklenmesi ya da yüksek emisyonlu sektörlerde emisyon azaltımını sağlayıcı yeşil projelerin fonlanması, finansal istikrara olduğu kadar sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlayacaktır.

Kabaca 1850’den itibaren sürdürülen gözlemler, Sanayi Devrimi’nden bu yana, gezegenimizin yeryüzü sıcaklığının 0,9 ile 1,2 santigrat derece artmış olduğunu belgeliyor. Veriler ve bilimsel çalışmalar, söz konusu ısınmanın gezegenimizin doğal evrensel döngüsünün dışında, doğrudan doğruya insan eliyle yaratılmış antropojenik bir olgu olduğunu vurguluyor. Gezegenimizin yeryüzündeki ısı artışının ardında yatan en önemli etkenin, sera gazları diye tanımladığımız karbon dioksit, kükürt ve metan gazlarının atmosferde yoğunlaşmasından kaynaklandığı artık bilinen bir gerçek. Hesaplamalara göre söz konusu gazların gezegenimizin atmosferindeki yoğunluğu Sanayi Devrimi’ne değin her milyon parça başına CO2 yoğunluğu ortalaması 200 (ppm) iken; bu rakamın özellikle 1950’lerden sonra hızla ivmelendiği ve günümüzde 450 ppm düzeyini aşmış olduğunu gösteriyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 129
Sayfa Aralığı: 35-39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın