Parayla Saadet Olur Mu? – R. Funda Barbaros


Birçok antik filozof ve Aydınlanma düşünürü mutluluğu yaşamın amacı olarak ifade etmiştir. Yunan filozofu Aristoteles, insanların yaşamlarının iyi olması/yolunda gitmesi isteğini Eudaimonia kavramı ile (Türkçeye “mutluluk” olarak çevrilmektedir) açıklamıştır. Eudaimon bir yaşam, başarılı/mutlu/erdemli bir yaşamdır. Aristoteles’e göre, erdemler bireysel zevklerimize veya arzularımıza bağlı değildir; bunlar doğamızın mükemmelliğini ifade eden özelliklerdir. Erdem bir alışkanlıktır; sürekli egzersiz ve pratik yoluyla geliştirilmesi gereken bir şeydir. Alışkanlıklar, sürekli ve kasıtlı eylem yoluyla kazanılan eğilimlerdir ve bir kez kazanıldığında bireylerin eylemlerinde iyiliğe ulaşmalarına yardımcı olur ve böylece onların mutlu olmalarını sağlarlar. Bu bakış açısı, diğer insanlara (örneğin aile, arkadaşlar) ve toplumun ortak yararına (örneğin politika, ekonomi) önem vermenin gerektiğini iddia etmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 155
Sayfa Aralığı: 70-81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Bir cevap yazın