Postmodern Piyasanın Doğası: Tüketim Kültürü – Ahmet Barış Sermen


Metanın özü gereği mübadeleye konu olması gerekmektedir. Metalar yığını içerisinde üründe somutlaşan emeğin verimliliği ve üretkenliği nicelik yönünden değerini yaratır ( Marx, 2013: 93). Üretim organizasyonu her ne kadar talep merkezli belirleniyor olsa da, gerek Keynesyen gerekse Marksist iktisat teorisi, Klasik iktisadi yaklaşımın doğasında bulunan rekabet hırsının piyasaları manipüle edebileceğine işaret etmiştir ( Parasız ve Diğerleri, 2015: 13). Yine de tartışma konusu edilen yaklaşımların ve bu yaklaşımların eleştirel motivasyonunu sağlayan klasik iktisadi yaklaşımın, günümüz iktisadi problemlerine sınırlı modellemelerle çözüm sağlayamayacağını ve bireylerin iktisadi davranışlarını tam anlamıyla açıklayamayacağını söyleyebiliriz. Ancak bilginin kümülatif olarak ilerlediği varsayımı ile bu akımların, içsel ( iktisadi ) ve dışsal ( gayri iktisadi ) olarak birbirlerine karşı üstünlükler kurduğunun da altını çizmemiz gerekmektedir. Bu çıkarsamanın kabulü, eleştiri yönünü belirlerken, konumlanan noktayı da belirlememize yardımcı olduğu için, çalışmanın kendi içinde bir bütünlük sağlaması açısından son derece önemlidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 73
Sayfa Aralığı: 13 - 17

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın