Salgının Yükseköğrenim Talebine Etkisi: Başvuru Azaldı, Kayıtlar Arttı – Oğuz Esen


Salgın en fazla son sınıfta okuyan düşük gelirli öğrencileri etkilemiş; yükseköğrenime geçişle ilgili planlarını ya ertelemişler ya da açık öğrenime yönelmişlerdir.

1. Giriş

Salgın sırasında Türkiye’de üniversitelere kayıtlanan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 242.647 artmıştır. Bu yaklaşık %18’lik artış anlamına gelmektedir. Bu artışın %45’i lisans, %54’ü ön lisans programlara kayıtlanan öğrencilerden gelmektedir. Salgın nedeniyle pek çok ülkede yükseköğrenime talep azaldığı için Türkiye’deki duruma biraz daha yakından bakmak gerekir (University World News, çeşitli sayılar, 2020-21).

Salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında yükseköğrenim gelmektedir. Nisan 2020’de yükseköğrenimde yüz yüze eğitim durmuş ve eğitim uzaktan öğrenime dönmüştür. 2020 bahar dönemi acil uzaktan eğitim dönemi olmuş, akademik yılın bahar dönemi uzaktan öğrenimle tamamlanmıştır. Öğrenci tercihleri 2020-2021 akademik yıla ilişkin belirsizliklerin olduğu bir dönemde yapılmıştır. Bu belirsizliklerin öğrencilerin tercihlerini etkilediği açıktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 129
Sayfa Aralığı: 95-100

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın