Sanayı̇ 4.0 Perspektı̇fı̇nde Meslekı̇ Alanların Cı̇nsı̇yetlere Atfedı̇lmesı̇ Ve Türkı̇ye Açısından Olası Sonuçları – Mehmet Fatih Yalçın


Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin neticesinde uygarlık olarak sürekli bir ilerleme kaydedilmektedir. Özellikle mühendislik ve bilişim alanında yaşanan gelişmelerle yeni Sanayi Devrimi’nin temelleri atılmış ve ekonomi faaliyetlerinin yeniden dizayn edilmesini gerekli kılmıştır. Bilişim ve mühendislik temelinde yükselen Sanayi 4.0’ın mevcut istihdam koşullarını değiştireceği ve istihdamda aranan niteliklerin de değişeceğini işaret etmektedir. Bu bağlamda teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim gören kadın erkek oranının kadınların aleyhine olması, ilerleyen süreçlerde bazı sorunları da beraberinde getirecektir. Özellikle günümüzde toplumsal cinsiyet temelinde belirli mesleklerin belirli cinsiyetlere atfedilmesi, ortaya çıkabilecek sorunların şiddetini artırabilecektir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 121 - 125

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Bir cevap yazın