Şans Yalnızca Hazır Olanlara Güler – Mert Can Duman


Toplam ticaretimizin %50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği pazarında rekabetçi gücümüzü öncelikle muhafaza etmek, sonrasında da artırmak için Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm ekseninde hayata geçireceği yol haritasına azami düzeyde uyum sağlamamız gerekiyor.

Doğal yaşama olumsuz etkilerini artık hayatımızın her alanında rahatlıkla görmeye başladığımız iklim değişikliği, günümüzde birçok sorunla aynı anda mücadele etmeye çalışan insanlığın önündeki en büyük sorunların başında geliyor. Bundan önce dünyanın belirli kısımlarıyla sınırlı kalan tropik fırtınalar ve olağanüstü meteoroloji olayları artık dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Artık bir kriz haline dönüşen iklim değişikliğinin ağırlaştırdığı felaketlerden milyonlarca insan doğrudan etkileniyor, canlı yaşamı risk altına giriyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 129
Sayfa Aralığı: 72-78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın