Savunma Harcamaları Ve Sosyo-Ekonomik Faktörler – Selahattin Bekmez


Savunma sanayinin gelişimi, ülkelerin dış tehditlere karşı caydırıcı bir güç oluşturmasının yanı sıra ülke teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Dünya’da doğu ve batı bloklarının oluştuğu soğuk savaş dönemlerinde, birçok ülke savunma sanayilerini geliştirmek amacıyla çeşitli yatırımlar yapmışlardır. Teknolojik buluşların öncelikle savunma sanayi tarafından kullanılmak istenmesi, yeni buluşların teşvik edilmesi adına ülkelerin teknolojik bakımdan gelişmelerine de ön ayak olmuştur. Savunma harcamalarının bu özelliği nedeniyle ülke ekonomileri üzerinde çarpan etkisi oluşturduğu kabul edilmektedir. Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi ilk olarak Benoit (1973) tarafından araştırılmış daha sonra bu konu üzerine yapılan çalışmalarda savunma harcamalarının ekonomik kalkınmayı sağladığı görüşü “Benoit Hipotezi” olarak adlandırılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 49
Sayfa Aralığı: 27 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın