Şehir Hastaneleri: Yeni Bir Uluslararası Sömürü Yöntemi – Emre Kumral


Sağlık insanın en önemli yaşam ve üretim garantisi olup, anayasamızda belirtildiği gibi devletin en başta gelen görevlerinden birisidir. Sağlık sisteminde her yaş gurubundaki hastadan başlayan, koruyucu ve tedavi edici sisteme kadar komplike ama entegre birçok basamak bulunmaktadır. Bu sistemin önemli ayaklarından birisi de sağlık tesisleridir. Buralarda modern teknolojinin getirdiği tekniklerle ve uzmanlaşmış hekimlerle insan hastalıklarının tanısı ve sağaltımı yapılmaktadır. Ülkemizde devletin kurduğu devlet ve üniversite hastaneleri dışında özel sağlık kurumlarıyla sağlık hizmeti sürdürülürken, Kamu Özel Ortaklığı (Public – Privacy Partnership; PPP) adı altında yeni bir proje sistemiyle şehir hastaneleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 88
Sayfa Aralığı: 18 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın