Sermaye Girişine Dayalı İnşaat Odaklı Büyüme Modeli Devalüasyon ve Türkiye Ekonomisinin (Konut) Krizi – Yılmaz Aydın


“Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.”

Dr. Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı

Giriş

Sermaye girişine dayalı büyüme modelinin temelleri, IMF’nin desteği ve Kemal Derviş’in katkılarıyla hazırlanan ve AKP tarafından olduğu gibi benimsenip hızla uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’yla (GEGP) atılmıştır. GEGP, özü itibarıyla 24 Ocak Kararları’nın devamı veya onun tamamlayıcısı niteliğindedir. 1980’li yıllar Türkiye’nin neoliberal politikalarla tanıştığı yıllar iken, 2000’li yıllar ise Türkiye’de neoliberalizmin yerleştiği yıllar olmuştur. Sonuncu istikrar programında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ilan edilmiş, dalgalı kur rejimine geçilmiş, bankacılık alanında önemli düzenlemeler yapılmış, finansal piyasaların liberalizasyonu sağlanmış ve yabancı sermaye girişi için her türlü güvenin tesis edilmesi öncelikli politika olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 141
Sayfa Aralığı: 58-67

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın