Sevabıyla Günahıyla Bi̇r Ütopya: Avrupa Bi̇rliği – Mert Can Duman


Ludwig van Beethoven 1823 yılında 9. Senfoniyi bestelediğinde, bestesinin Neşeye Övgü adlı bitiş bölümünün bir yüzyıl sonra Avrupa ülkelerinin aynı standart yasaların varlığı ile standart politikalar çerçevesinde gerek sosyal gerekse de ekonomi alanındaki birçok unsurda kuracağı bir birliğin marşı olacağından habersizdi. Avrupa Birliği çerçevesinde oluşturulan birleşik bir Avrupa ülküsünü temsil eden marş aynı zamanda özgürlükten ve barıştan bahseder. Avrupa Birliği, amaçları dikkate alındığında bugün geldiği noktada bir ütopya olarak görülse de yakın geçmişin en önemli oluşumlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ki bu önemli oluşumun ülkemiz için de ehemmiyeti yadsınamaz büyüklükte

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 30 - 36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın