Şirk̇etleşme Ve Kurumsallaşma – Selim Soydemir


Bir ülke kalkınması sadece sermaye birikimi değil, kurumların işleyişini de içeren kurumlaşma ile yakından ilişkilidir. Ekonomileri gelişmiş ülkeler, özellikle ekonomik kurumlarının gelişmesi uzun yıllar almış ve inişli çıkışlı bir süreç sonunda bugünlere gelmiştir. Gelinen düzeyin nihai düzey olmadığı da bilinmekte ve üstelik dinamik bir yapıyı işaret etmektedir. Bu yapı ve süreç elbette bizlere de üzerinde tartışabileceğimiz bir temel oluşturmaktadır. Batı dünyası 1600’lü yılarda şirketleri ve şirketlerin içinde faaliyetlerini sürdürecekleri hukuki yapıları oluştururken, Osmanlı’da ilk şirket, 1851 yılında İstanbul Boğazı’nda yolcu taşımakla iştigal edecek olan Şirket-i Hayriye, Sultan Abdülmecid tarafından Müslüman ahaliye örnek olmak amacıyla kurulmuştur. Aynı dönemde Osmanlı’nın batılılaşmasının bir unsuru ve batılıların gelişmesinin motoru olarak görülen şirketleşme ve ona uygun ticari mevzuat için 1850 yılında Fransız Ticaret Kanunu tercüme edilerek Ticaret Kanunnamesi çıkarılmıştır. Bu kanunnamenin uygulanması için de İstanbul, İzmir, Trabzon ve Beyrut gibi limanlar ile Şam’da seküler ticaret mahkemeleri kurulmuştur

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 39 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın