Siyasal Erk ve Merkez Bankacılığı – Ömer Faruk Çolak


Ülkemizde iktidar olmaları süreklilik göstermeye başlayan sağcı siyasal partilerin de iktidara karşı alternatif olmaya aday sol düşünceyi savunan siyasal partilerin de iktidara gelmenin ve bunu sürdürmenin yolunun iktisat politikalarında başarılı olmaktan ve bunu sağlayacak yeni yapılanmalardan geçtiğini görmesi gerekmektedir.

Para politikası, merkez bankası ve hükümetler arasındaki ilişkiler çoğu zaman sorunlu olmuştur. Bunun için, ABD Merkez Bankası tarihine bakmak yeterli olur. Para çıkarma gücünü elde etmek için savaşlar ve krizler birbirini izlemiştir. Bugünkü Fed ancak1913’te kurulmuştur. İki dünya savaşı arasında Almanya’da büyük hiperenflasyon yaşanmış; sonuç, Almanya’nın faşistler tarafından ele geçirilmesi olmuştur. ABD’de kıvılcımı ateşlenen 1929 Krizi, dünya ekonomisinde büyük bir yıkıma neden olurken, Keynes’in ifadesiyle klasik iktisadın iktisat politikalarının sonunu getirmiş; Bernanke’nin ifadesiyle makro ekonominin “kutsal kasesi” olmuştur (Snowdon B., Howard R. Van, 2012: 29). Savaş sonrası uygulanan Keynesyen iktisat politikaları kapitalizmin adeta altın çağa girmesini sağlamıştır. Altın çağ Bretton Woods sisteminin çökmesi, ardından gelen enerji-petrol kriziyle sona ermiştir. İşsizlik ve enflasyon arasındaki değiş-tokuşun çalışmaması (Phillips eğrisi) gelişmiş ülkeleri stagflasyona sürüklemiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 144
Sayfa Aralığı: 20-31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın