Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir Miydi? – Erinç Yeldan


İktisadi büyüme kitaplarında ilk bölümün konusu genellikle “ampirik” gözlemlere ayrılır. Genellikle de Nicholas Kaldor tarafından ortaya atılmış olan “stilize olgular” (stylized facts) diye özetlenen gözlemlere sıkça atıf yapılır: büyüme boyunca sermaye- ürün oranı sabit kalmaktadır; milli gelir içinde faktör payları sabit kalmaktadır; sermayeemek oranı sabit kalmaktadır…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 20 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın