Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir Miydi? – Erinç Yeldan


İktisadi büyüme kitaplarında ilk bölümün konusu genellikle “ampirik” gözlemlere ayrılır. Genellikle de Nicholas Kaldor tarafından ortaya atılmış olan “stilize olgular” (stylized facts) diye özetlenen gözlemlere sıkça atıf yapılır: büyüme boyunca sermaye- ürün oranı sabit kalmaktadır; milli gelir içinde faktör payları sabit kalmaktadır; sermayeemek oranı sabit kalmaktadır…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 20 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın