Son Yıllarda Kamu Yatırımları Arttı Mı? – Oğuz Esen


On iki Haziran seçim kampanyasının akıllarda kalacak yönlerinden biri duble yollar, hızlı tren, eğitim ve sağlık ile simgelenen kamu yatırımları oldu.2000’li yıllarda yapılan hiçbir seçimde kamu yatırımları bu denli ön planda olmamıştı. Kamu yatırımlarına bu aşırı vurgu, son dönemde kamu yatırımlarında önemli bir sıçrama olduğu izlenimi vermektedir. Bu izlenim ne ölçüde gerçeği yansıtmaktadır? Kamu yatırımları son on yılda nasıl bir seyir izlemiş, kamunun yatırımları hangi sektörlerde artmış hangilerinde azalmıştır? İllerin bu yatırımlardan aldığı payda belirgin bir değişim var mıdır?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 8
Sayfa Aralığı: 28 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın