Sorunlu Milli Gelir Revizyonu Ve Kuşkulu Büyüme – Osman Aydoğuş


Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı revizyon sonuçlarına karşı eleştirel bir tutum takınarak yeni serideki tutarsızlık, uyumsuzluk ve çelişkilere dikkat çektiler ve uyarıda bulundular. Bu yazımızda önce bunları kısaca ele alacağız; daha sonra son revizyonun yol açtığı tutarsız/uyumsuz göstergeler havuzuna eklenmek üzere üç önemli iktisadi göstergeyi inceleyeceğiz; ve son olarak da 2016 yılı büyümesinin bazı özellikleri üzerinde duracağız. Korkut Boratav hocamızın saptaması ile başlayalım: “TÜİK’in yeni milli gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez öğeler içermektedir. Olduğu gibi kullanılması sakıncalıdır. Daha sonra iktisatçıların yapabileceği revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı oluşturamaz. TÜİK ısrar ettikçe, Türkiye ekonomisi üzerinde sağlıklı, güvenilir çalışmaları kösteklemiş olacaktır. Farklı katkıları beklemek; tartışmayı sürdürmek zorundayız.”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 78
Sayfa Aralığı: 15 - 22

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın