Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 1-Yurttaşlık Geliri – Turan Subaşat


Gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil dağıtıldığı bir ekonomi modeli sosyal demokrasinin en temel ilkelerinden birisi olmakla birlikte, böyle bir modeli tasarlamak ve hayata geçirmek yenilikçi fikirler olmadan kolay görünmüyor. Eşitsizliğin aşırı boyutlarda olduğu ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşlayacağı tezi bugünlerde genel kabul görse de, gelir dağılımını düzeltmek amacıyla devlet tarafından uygulanan politikaların da ekonomiyi yavaşlatabileceği kaygısı oldukça yaygındır. İktisat ve Toplum Dergisi’nin önümüzdeki birkaç sayısında yayınlanması amacıyla başladığım bu yazı dizisinin amacı, hem eşitlikçi hem de hızlı büyüyen ve toplumun geniş kesimlerinin desteğini alarak hayata geçme şansı olan bir ekonomi modelinin en temel birkaç birleşeni üzerine kısa değerlendirmeler yapmaktır. Bu birleşenlerden iki tanesi “yurttaşlık geliri”(YG) ve gelir vergisinin büyük oranda yerine geçecek olan “kademeli olarak arttırılan bir tüketim vergisidir”. Bunun yanında çok tartışılmakla birlikte yeterince anlaşılmadığını düşündüğüm “endüstri politikası” da yeniden değerlendirilmeye değer bir konudur

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 55
Sayfa Aralığı: 34 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın