Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 4 – Sanayi Politikası (Finans) – Turan Subaşat


İktisat ve Toplum dergisinin son üç sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil dağıtıldığı bir ekonomi modelinin en temel birleşenlerinden olarak gördüğüm yurttaşlık geliri (YG), “kademeli (olarak arttırılan bir) tüketim vergisi” (KTV) ve sanayi politikasından bahsetmiştim. YG yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelenin en etkin yollarında biri iken, KTV ise ekonomik büyümeyi desteklerken YG’nin finansmanında kullanılabilecek olan etkin bir vergilendirme biçimidir. Ancak sanayi politikası olmadan bir ekonominin gelişmesi mümkün değildir. Geçen sayıdaki yazımda sanayi politikasının mantığını açıklamış ve iyi uygulanmış bir sanayi politikası olmadan gelişen hiçbir ülke olmadığını iddia etmiştim.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 59
Sayfa Aralığı: 30 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın