Şu “Yapısal Reform” Denilen Mucize İlaç – Erinç Yeldan


“Yapısal reform” hemen herkesin dilinde. Baş ağrısına, iştahsızlığa, yorgunluğa bire bir; daralan ekonomilerin, sıkışan gelirlerin, işsizliğin, dengesizliğin, istikrarsızlığın,… kısacası bir ülkenin içine sürüklendiği her sıkıntının çaresi; mucize bir ilaç. Yazımızın girişinden “yapısal reform” kavramına karşı olduğumuz sanılmasın. Demek istediğimiz, “reform” sözcüğüne öyle mistik, öyle tanrısal bir güç atfedilmekte ki, sanki uygulamaya konulmasıyla birlikte birden bire herşey düzene girecek gibi; sanki Türkiye’nin sorunları hemen geride kalacak. Oysa kanımızca, reformların beklenen olumlu sonuçları doğurması için gerekli ön koşulların var olduğu; reformların kendi başına bir anlam ifade edemeyebileceği; ve daha geniş “makro iklim” içerisinde ele alınması gerekliliği artık kalkınma iktisadının genel kabul gören doğruları arasında.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 13 - 21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın