Suriyeli Sığınmacı Göçün Ekonomik Etkilerinin Algılanışı – Ali Berker


Bu çalışmada, Suriyeli sığınmacı göçün ekonomik etkilerinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığı mercek altına alınmıştır. Bu kitlesel insan hareketinin olası ekonomik etkilerini daha iyi kavramak için, Türkiye-Suriye göç sisteminin temel özelliklerini ortaya koymak faydalı olur. ƒ Bu göç sisteminin birinci özelliği, iç savaş yüzünden Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalıp Türkiye’ye yerleşmeleri sonucunda zorunlu bir şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla, Türkiye-Suriye göç sistemi zorunlu göç sistemi kapsamında ele alınmalıdır. Bu zorunlu göç sisteminde, Suriyeliler zorunlu göçmenler, Türkiye zorunlu ev sahibi ülke ve Suriye zorunlu menşei ülke konumundadır. ƒ İkinci özellik, zorunlu göçün kaçınılmaz bir sonucu olarak, çok sayıda Suriyelinin kitlesel biçimde Türkiye’ye yönelmesidir. Nitekim 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. ƒ Türkiye-Suriye göç sisteminin üçüncü özelliği, Suriyelilerin Türkiye’de bulunmasına geçici bir süreç olarak bakılmasıdır. Bu geçici temelli yaklaşım kamu politikalarına da yansımıştır. Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkeye giriş ve çıkışları, ülkede kalışları ile hak ve yükümlülükleri Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre tanımlanan Geçici Koruma Rejimi’ne göre düzenleniyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 95
Sayfa Aralığı: 81 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın