Syriza: Yunanistan Değil, Kapitalizm Kurtuldu – İzzettin Önder

Kimilerinin “Avrupa’nın şımarık çocuğu” dediği, kimilerinin Avrupa Birliğinin “hovarda şımarığı” adını taktığı komşumuz Yunanistan, 25 Ocak günü emperyalist çevrelerin beklediği fakat sinsice izlediği, buna karşın “rotasız çevre”lerin ise heyecanla üzerine atladığı bir yola girdi. Belki de Yunanistan’ın bu yeni rotası için “zorlanarak/gerçekleştirildi” ifadesini kullanmak daha doğru olur, zira aksi gidişat İspanya, İtalya gibi diğer kırılgan AB ekonomilerine de sirayet ederek zaten sarsıntı içindeki AB ekonomisine de çok ağır maliyet yükleyebilir, neoliberalizmi alenen iflasa sürükleyebilirdi. Böylesi bir yıkımda, neoliberal uygulamalar da dahil olarak, kapitalist sistem ideolojisi çok ciddi yara alırdı. Bu nedenle Yunanistan olayını salt bir ülkeye odaklanarak yorumlamak olası olmadığı gibi, böyle bir yaklaşım yorum açısından da doğru görülemez.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 52
Sayfa Aralığı: 25 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın