Bütçe

Refah Devleti Mit mi Gerçek mi? Türkiye Genel Bütçe Harcamaları Örneği (2006-2020) – Birsen Nacar

Genel bütçe çerçevesinde Türkiye’de refah devletinin ancak bir efsane olduğu söylenebilir. 1. Giriş Gelişmiş...

Bütçe Felsefesi – İzzettin Önder

Bütçe sürecinden geçiyoruz. Bakanlar Kurulu'nda bağlanan bütçe önerisi Aralık ayı içinde Genel Kurul'da görüşülerek,...

Nazım’ın Polemikleri Üzerine – Osman S. Arolat

Kitabın önsözünde Kemal Sülker, kitabı niye yazdığını açıklarken, “Nazım Hikmet ile başlayan yenilenme akımının...

Borçlanma Ve Maliye Politikaları Üzerine – Mahfi Eğilmez

ƒ 1. Türkiye'nin son 20 yılda izlediği iktisat politikası ve mevcut borçlanma stoku hakkındaki...