Büyüme

Büyüme (?) Yine Sorunlu – Osman Aydoğuş

2020 yılında Türkiye ekonomisi pandemi koşulları altında benzer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir büyüme...

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

Ekonomideki Bahar, Ya Yalancı Baharsa… – Alaattin Aktaş

Büyüme hızı ikinci çeyrekte herkesi şaşırttı. Bütçe ağustosta fazla vererek sürpriz yaptı. İşsizlik haziranda...

Büyütmeyen Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği – Hakan Yetkiner

Refah ile mutluluk arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle bireyler her zaman daha...

İktisadi Büyüme Toplum Hayatında Kendini Nasıl Gösterir? – Sacit Hadi Akdede

İktisadi büyümenin toplum ve insan hayatında gözlenen en önemli sonuçları nelerdir acaba? Sanırım insanın...

Büyüme Ve Borç İlişkisi Üzerine – Ömer Faruk Çolak

Dünya ekonomisi 2010 yılından itibaren sorunlu da olsa büyüme trendine girdi. Bu da ekonomi...

Büyüme Hızı İkinci Çeyrekte Yüzde 6.4’Te Kalacak Gibi… – Alaattin Aktaş

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 ile tahminlerin üst sınırına yakın gerçekleşen büyümeyi frenleyebilmek için...

Büyümedeki Sürpriz Durgunluk Kaygısını Biraz Olsun Dağıttı – Alaattin Aktaş

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 gibi en iyimser tahmin sahiplerini bile yanıltan...

Korkutan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in GSYH büyüme hızına ilişkin ilk tahmini bütün beklentilerin aksine...

Büyüme Herkesi Yanılttı, Gidişat Yüzde 8’E Doğru… – Alaattin Aktaş

Büyüme bir kez daha sürpriz yaptı. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6 dolayında oluşması, en...

Türkiye’de Büyüme İstihdam Yaratıyor Mu? – Bedriye Saraçoğlu

2011 yılının son çeyreğine girdiğimiz Dünya'da Avrupa para birliğinin geleceğinin tartışıldığı şu günlerde gerek...

Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen...

Ekonomi Kim İçin Büyüyor?: Çin Ve Türkiye’de İnsani Kalkınma – Caner Demir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ilk İnsani Kalkınma Raporu'nu (HDR) yayınladığı 1990 yılından bu...

İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel

2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen...

Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerin Büyüme Performansı: 1960-2011 – B. Ali Eşiyok

Büyüme sürecinde önemli gelişmeler kaydeden gelişmekte olan ülkelerin deneyimleri incelendiğinde, büyümenin temel olarak teknolojik...

Büyüme Balonu Sönerken – Erinç Yeldan

Türkiye 2012 yılını yüzde 2.2 oranında reel büyüme ile tamamladı. Yılın son çeyreğindeki büyüme...

İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinin Büyüme Performansı: 1923-2011 – B. Ali Eşiyok

Ekonomik büyüme olgusu; ekonominin yapısal özelliklerini (dolayısıyla geniş anlamda kalkınmanın) ve uzun dönem performans...

Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’De Ne Kadar Büyüdü? – Aykut Kibritçioğlu

S on aylarda, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarının oluşturduğu “sosyal medya” gerek yabancı,...

Türkiye Ekonomisi’nde Büyüme Serüveni Üzerine – Erinç Yeldan

2 000'li yıllar dünya ekonomisinde olağan dışı ölçekte bir likidite ve döviz bolluğunun yaşanmakta...

Yeni Türkiye’nin Olmayan Büyüme Sorunu! – Burcu Ünüvar

Cümlemize hayırlı olsun ki, ahir ömrümüze bir eski bir yeni Türkiye görmeyi sığdırdık. Serde...