Büyüme

Antroposen’de Yaşamak… – R. Funda Barbaros

Gerçekten de istisnai zamanlardan geçiyoruz. Bilim insanlarının 60’lı yıllardan buyana uyardığı, dünya liderlerinin dikkatine...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Yeni Şeyler Söylemek Lazım: “Ekonomik Büyüme” Fetişine Karşı “Küçülmek İyidir!” – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

“Önüne sınırlar çizilmediği sürece zenginlik, büyük yoksulluktur.” – Epikür Günümüzde aşina olduğumuz ekonomik sistem,...

Sermaye Girişine Dayalı İnşaat Odaklı Büyüme Modeli Devalüasyon ve Türkiye Ekonomisinin (Konut) Krizi – Yılmaz Aydın

“Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.” Dr. Nureddin...

İhracata Dayalı Büyüme Modeli ve Yapısal Sorunlar – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye’nin 2000’li yıllarda dünya ihracatında aldığı pay %1’e dahi ulaşamamıştır. İthalat dünya payı ise,...

Büyüme, Fiyat İstikrarının Sonu ve Ekonomik Görünüm – Osman Aydoğuş

Son üç yılda istihdamdaki ve reel ücret-maaşlardaki gerilemelere bağlı olarak özellikle geniş emekçi kesimler...

Büyüme (?) Yine Sorunlu – Osman Aydoğuş

2020 yılında Türkiye ekonomisi pandemi koşulları altında benzer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir büyüme...

Kuşkulu Büyüme Hızı – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi ilginç bir dönemden geçiyor. II. Dünya Savaşı yılları dışında görülmemiş uzunlukta bir...

Ekonomideki Bahar, Ya Yalancı Baharsa… – Alaattin Aktaş

Büyüme hızı ikinci çeyrekte herkesi şaşırttı. Bütçe ağustosta fazla vererek sürpriz yaptı. İşsizlik haziranda...

Büyütmeyen Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği – Hakan Yetkiner

Refah ile mutluluk arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle bireyler her zaman daha...

İktisadi Büyüme Toplum Hayatında Kendini Nasıl Gösterir? – Sacit Hadi Akdede

İktisadi büyümenin toplum ve insan hayatında gözlenen en önemli sonuçları nelerdir acaba? Sanırım insanın...

Büyüme Ve Borç İlişkisi Üzerine – Ömer Faruk Çolak

Dünya ekonomisi 2010 yılından itibaren sorunlu da olsa büyüme trendine girdi. Bu da ekonomi...

Büyüme Hızı İkinci Çeyrekte Yüzde 6.4’Te Kalacak Gibi… – Alaattin Aktaş

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 ile tahminlerin üst sınırına yakın gerçekleşen büyümeyi frenleyebilmek için...

Büyümedeki Sürpriz Durgunluk Kaygısını Biraz Olsun Dağıttı – Alaattin Aktaş

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 gibi en iyimser tahmin sahiplerini bile yanıltan...

Korkutan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in GSYH büyüme hızına ilişkin ilk tahmini bütün beklentilerin aksine...

Büyüme Herkesi Yanılttı, Gidişat Yüzde 8’E Doğru… – Alaattin Aktaş

Büyüme bir kez daha sürpriz yaptı. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6 dolayında oluşması, en...

Türkiye’de Büyüme İstihdam Yaratıyor Mu? – Bedriye Saraçoğlu

2011 yılının son çeyreğine girdiğimiz Dünya'da Avrupa para birliğinin geleceğinin tartışıldığı şu günlerde gerek...

Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen...

Ekonomi Kim İçin Büyüyor?: Çin Ve Türkiye’de İnsani Kalkınma – Caner Demir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ilk İnsani Kalkınma Raporu'nu (HDR) yayınladığı 1990 yılından bu...

İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel

2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen...