Cari Açık

Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler Ve Çözümler – Turan Subaşat

Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli düzelme...

Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü Değiştirdi Mi? – Hakan Yetkiner

Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile tam...

Üç Açıklar – Osman Aydoğuş

Cari açık, bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı! Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız üç açıklarımız. Dönem...

“Cari Açıkya Finanseedilmezse” Safsatası – Alaattin Aktaş

Kolay anlaşılması için örneği hep bir üniversite öğrencisinin harcaması üzerinden verdim. Hatta bir üniversitede...

Göreli Fiyatlar Ve Uzun Dönem Cari Teğet – Alper Duman

Marshall sonrası yerleşik iktisadın en büyük numaralarından biri talep ve arz fonksiyonlarının birbirlerinden bağımsız...

Cari Açıktaki Artış Duracak; Ama Ne Zaman? – Alaattin Aktaş

Eylül ayında, 10,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ticaret açığını verdikten sonra,...

Cari İşlemler Açığı, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri – Harun Öztürkler

Cari işlemler açığı, 2007 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krize/resesyona kadar, ekonomi literatüründe “yurtiçi...

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu Ve Çözüm Önerileri – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye ekonomisi 2001 krizini izleyen yıllarda, giderek artan ve yüksek boyutlara varan dış ticaret...

Cari Açık-Gsyh Dengesi Neden Ve Nasıl Bozulacak? – Alaattin Aktaş

Türkiye 2012'de, yıllardan beri paralel seyreden iki temel verinin yönünü değiştirmeyi hedefliyor, en azından...

Ekonominin Yumuşak Karnı: Dış Borçlar – B. Ali Eşiyok

Osmanlı İmparatorluğu 245 milyon sterline yükselen dış borçlarını ödeme imkânının bulunmadığını bildirmesi üzerine 1881...

  • 1
  • 2