Cari Açık

Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler Ve Çözümler – Turan Subaşat

Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli düzelme...

Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü Değiştirdi Mi? – Hakan Yetkiner

Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile tam...

Üç Açıklar – Osman Aydoğuş

Cari açık, bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı! Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız üç açıklarımız. Dönem...

“Cari Açıkya Finanseedilmezse” Safsatası – Alaattin Aktaş

Kolay anlaşılması için örneği hep bir üniversite öğrencisinin harcaması üzerinden verdim. Hatta bir üniversitede...

Göreli Fiyatlar Ve Uzun Dönem Cari Teğet – Alper Duman

Marshall sonrası yerleşik iktisadın en büyük numaralarından biri talep ve arz fonksiyonlarının birbirlerinden bağımsız...

Cari Açıktaki Artış Duracak; Ama Ne Zaman? – Alaattin Aktaş

Eylül ayında, 10,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ticaret açığını verdikten sonra,...

Cari İşlemler Açığı, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri – Harun Öztürkler

Cari işlemler açığı, 2007 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krize/resesyona kadar, ekonomi literatüründe “yurtiçi...

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu Ve Çözüm Önerileri – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye ekonomisi 2001 krizini izleyen yıllarda, giderek artan ve yüksek boyutlara varan dış ticaret...

Cari Açık-Gsyh Dengesi Neden Ve Nasıl Bozulacak? – Alaattin Aktaş

Türkiye 2012'de, yıllardan beri paralel seyreden iki temel verinin yönünü değiştirmeyi hedefliyor, en azından...

Ekonominin Yumuşak Karnı: Dış Borçlar – B. Ali Eşiyok

Osmanlı İmparatorluğu 245 milyon sterline yükselen dış borçlarını ödeme imkânının bulunmadığını bildirmesi üzerine 1881...

Cari Açıkların Sürdürülebilirliği – Soner Uysal, Turan Subaşat

1980'li yıllardan itibaren uygulanan serbestleşme politikaları ile birlikte uluslararası sermaye hareketlerinde ciddi bir artış...

Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi Ve Süper Lig Takımlarının Sportif Ve Mali Başarıları Üzerine Uygulama – Baki Demirel, Hasan Durmuş

Günümüzde küreselleşme süreci her sektör de olduğu gibi futbolda da yaşanmaktadır. Bu süreç, futbolu...

Cari Açık Konusunda Bir Araştırma – Osman S. Arolat

Kitabın giriş bölümünde, dünyadaki gelişmelere değinildikten sonra, Türkiye'deki cari açığı azaltacak olan ekonomik yapıyı...

Bütçe Hakkı Mı Dediniz! – Hakan Özyıldız

Hükümetlerin en önemli siyasi dokümanı bütçelerdir. Kimden ne kadar (vergi) alınacağını, kime ne kadar...

Cari Açık İlelebet Payidar Kalacak Mı? – Serdar Sayan

Türkiye ekonomisinin gidişatı konusunda iktisatçılar olarak değerlendirme yaparken dikkatle izlediğimiz oranlardan biri cari dengenin...

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar – Osman Aydoğuş (İTD 56)

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu...

Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler – Turan Subaşat (İTD 1)

 SUNUM Küresel kriz döneminde azalan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan cari açık, ekonomideki göreli...

  • 1
  • 2