Çevre Ekonomisi

Türkiye’de Plastik Poşetleri Ücretlendirme Politikası ve Plastik Poşet Kullanımına Etkisi – Devrim Dumludağ, Gülşah Kocakaya

Plastik poşet kullanımının azaltılmasında başarısız olunmasının temel nedeni, yasakların yeterince denetlenmemesi veya tüketicilerin bir...

Hibrit – Dönüşümlü Çalışma Modellerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine – Alpay Hekimler

 Çalışma dünyasındaki en büyük problemlerden birisi, işçilerimizin, hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarıdır. ...

Neoklasik İktisadın Ekolojik Ekonomiye Dönüşümü: Sosyal Demokrat Çevre Politikaları – Ahmet Şahinöz

Yıldan yıla yükselen çevresel alarm zillerinin sesi, “kulağının üzerine yatmış piyasa tutsağı bir dünyada”...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Cancun Sonrası İklim Değişikliği İle Mücadele: “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” – Erinç Yeldan

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Meksika'nın Cancun kentinde toplandı....

Doğal İktisat – C. Mengü Tunçay

Robert H. Frank'ın 2007 yılında yayınlanan “The Economic Naturalist Why Economist Explains Almost Everything”...

İklim Endeksinin İlk Üç Sırası Boş – Küreselleşmenin Nimetleri

Alman çevre kuruluşu Germanwatch ve Avrupa İklim Eylem Ağı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 61...

Kentsel Dönüşüm Ve Sosyo -Ekonomik Adalet – Selahattin Bekmez

Kentsel dönüşüm, günümüzde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan toplumsal ve...

Küresel İklim Değişiminin Azaltılmasında Karbon Ayak İzinin Rolü – Nedim Saraçoğlu

Dünya atmosferinin yaklaşık %99'u azot ve oksijenden oluşur. Atmosferde ayrıca küçük miktarlarda bazı asal...

Çevresel Performans Endeksi 2012 Raporu Üzerinden Dünya’ya Ve Türkiye’ye Bakış – Aylin Çiğdem Köne

P olitika yapıcılar bir refah göstergesi olarak hâlen sıkı sıkıya bağlı olsalar da ekonominin...

Küresel Isınmanın Küresel Güç Sınaması – Levent Aydın

Dünya 1914 yılında I. Dünya Savaşını, 1939 yılında II. Dünya Savaşı'nı yaşarken bu iki...

İktisadi Gelişme Ve Çevre Kirlenmesi – Hasan Ersel

Çevre kirlenmesi, yeni bir olay değil. Buna karşılık, bu konuda toplumsal duyarlılığın politika kararlarını...

Kevın Bales, Kullanılıp Atılanlar: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik – Nesrin Dağ

Kullanılıp Atılanlar: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik kitabı, Türkçe'ye çevrilmesinden bu yana uzun zaman geçmiş...

Yeni Bir Sermaye Formu Olarak “Doğa Sermayesi”Nin Ekolojik Açıdan Ve Birikim Süreci Açısından Taşıdığı Anlam – Ferda Uzunyayla

1 960'lı yıllar, çevreci hareketlerin geliştiği, bu hareketler etrafında ekolojik duyarlılığın arttığı ve ekolojik...

Yeşil Ekonomiler Rekabetin De Önünü Açar – Mert Can Duman

Yeşil ekonomiler özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru hem akademik çalışmalarda hem de düzenlenen uluslararası...

+2 Derecenin Ekonomisi Ve Türkiye’nin İklim Değişikliği İle Mücadele Yükümlülükleri – A. Erinç Yeldan

Sanayi devriminden bu yana gerçekleşen karbon dioksit (CO2 ) ve diğer sera gazı atıklarının...

Gaia: Ekoloji Ve İktisat – Erdem Seçilmiş

Ekolojik dönüşüm, ekonomik ve sosyal yansımaları olan karmaşık bir olgudur. Ekolojik iktisat, bu olgunun...

İklim Değişikliği Ve Kutuplar – Ceren Uysal Oğuz

İ klim değişikliği, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 1. maddesinde “karşılaştırılabilir...