Çevre Ekonomisi

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Cancun Sonrası İklim Değişikliği İle Mücadele: “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” – Erinç Yeldan

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Meksika'nın Cancun kentinde toplandı....

Doğal İktisat – C. Mengü Tunçay

Robert H. Frank'ın 2007 yılında yayınlanan “The Economic Naturalist Why Economist Explains Almost Everything”...

İklim Endeksinin İlk Üç Sırası Boş – Küreselleşmenin Nimetleri

Alman çevre kuruluşu Germanwatch ve Avrupa İklim Eylem Ağı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 61...

Kentsel Dönüşüm Ve Sosyo -Ekonomik Adalet – Selahattin Bekmez

Kentsel dönüşüm, günümüzde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan toplumsal ve...

Küresel İklim Değişiminin Azaltılmasında Karbon Ayak İzinin Rolü – Nedim Saraçoğlu

Dünya atmosferinin yaklaşık %99'u azot ve oksijenden oluşur. Atmosferde ayrıca küçük miktarlarda bazı asal...

Çevresel Performans Endeksi 2012 Raporu Üzerinden Dünya’ya Ve Türkiye’ye Bakış – Aylin Çiğdem Köne

P olitika yapıcılar bir refah göstergesi olarak hâlen sıkı sıkıya bağlı olsalar da ekonominin...

Küresel Isınmanın Küresel Güç Sınaması – Levent Aydın

Dünya 1914 yılında I. Dünya Savaşını, 1939 yılında II. Dünya Savaşı'nı yaşarken bu iki...

İktisadi Gelişme Ve Çevre Kirlenmesi – Hasan Ersel

Çevre kirlenmesi, yeni bir olay değil. Buna karşılık, bu konuda toplumsal duyarlılığın politika kararlarını...