Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Küresel Cinsiyet Eşitsizlikleri Sürüp Giderken Türkiye’nin Hal-i Pürmelali – Bayram Ali Eşiyok

Kadını esas olarak annelik ve aile temelinde el alan arkaik erkek egemen toplumlar, kadınların...

Ekonomide Olmayan Kadın Siyasette Olabilir Mi? – Osman Aydoğuş

2007 milletvekili seçimlerinden sonra kadınlar tarihimizde en yüksek oranla (%9,09) mecliste yer almışlar ve...

Türkiye’de Kadın Olmak: Kadının Eğitimi Yok, İşi Yok, Geliri Yok, Söz Hakkı Yok… – Nazire Nergiz Dinçer

“Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” diye bir atasözünün hala gündemde olduğu ülkemizde,...

Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyeti – Aslı Özpolat, Ferda Nakıpoğlu Özsoy

Kadın çalışmaları yazınında cinsiyet ve cinsiyet eşitsizliği ile ilgili geniş bir tartışma alanı mevcut....