Demokrasi

Bir Yurtseverin Ardından: Dr. Ali Nejat Ölçen (1922-2020) – Ayça Tekin-Koru, Oktar Türel

“Gerçeğin, doğrunun yanında, içinde, arkasında; yanlışın, art niyetin ise karşısında olacağız.” “Eğer bir siyasal...

Kaya Erdem’den Demokratik Türkiye’nin Başarılamamasının Nedenleri – Osman S. Arolat

Ülkemize Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı olarak hizmet etmiş olan Kaya Erdem,...

Demokrasiden Sapma: Popülizm Nasıl Geçerli Akçe Oldu? – Kenan Mortan

Anayasa Hukuku bilgesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, “Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku” adlı...

Otoriter Rejimlerde Bir İstikrar Unsuru Olarak Silahlı Kuvvetler – Ayşegül Kars Kaynar (İTD 120)

1.Giriş Yüzyılımızın başından itibaren en çok tartışılan konulardan biri demokrasilerin gerilemesi ve yerleşik liberal...

Demokrasi Ve Emeğin Payı – Alper Duman

Ülkelerin demokrasi düzeyi ile emek payı arasında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu ilişkide nedensellik...

Emeğin Payı Ve Demokrasi – Alper Duman

Bir önceki yazımızda demokrasi göstergelerinden oluşturulan bir endeksle emeğin katma değerden aldığı pay arasında...

Ekonometrik Seçimler: Hem Kavgasız, Hem Masrafsız – Cem Başlevent

Bundan yaklaşık 3 yıl önce yayımlanan bir yazımda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un farklı bölgelerindeki...

14 Mayıs Ne Kadar Gerçek? – Erinç Yeldan

Bir “14 Mayıs” heyecanıdır gidiyor. Hükümet çevresi, 14 Mayıs'ta IMF'ye olan son borç taksitinin...

Yerel Seçimlerde Stratejik Oy Verme Ve İzmir Örneği – Tanju Tosun, Gülgün Erdoğan Tosun,Betül Aydoğan Ünal

Stratejik oy verme çalışmaları, seçmenlerin hangi koşullar altında en çok tercih ettikleri adaya ya...

Endişeler Çağı – Erinç Yeldan

“ABD'nin Başkanı zihinsel açıdan dengesiz durumda; ve kanımca bu da uluslararası sistemin temellerine ilişkin...

Siyasal İslam, Demokrasi Ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Dünya 2020 yılına yine şiddetle girdi. ABD, İran'ın önemli askeri kimliğe sahip komutanı Kasım...

Demokrasi Ve Ekonomi – Mahmut Arslan

Ekonomi ve çalışma hayatı gündeminde bir ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi ile demokratikleşme seviyeleri arasındaki...

İşçi Hakları, Ekonomi Ve Demokrasi – Ergün Atalay

İşçilerin örgütlü mücadelesi zor şartlardan geçerek bugünlere gelmiştir. Türkiye'de de bu süreç -biraz gecikmeyle...

Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen

Neoliberal politikaların 1970'lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı...

Halk Yönetimi: Popülizm Ve Demokrasi – Ersin Kalaycıoğlu

Demokrasi ile yönetim çağdaş bir buluş olmamakla birlikte, modern demokrasi 17. yüzyılda Birleşik Krallık'ta...

  • 1
  • 2