Deneysel İktisat

Yeniden Dağıtım Politikalarının Emek Arzına Etkisi: Deneysel İktisattan Ne Öğrenebiliriz? – Ayça Ebru Giritligil, Deniz Nebioğlu

Az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında kullanılan nakit transferlerinin emek arzı üzerindeki etkilerini inceleyen...

Deneysel İktisat 101: Ön Kabullerimizi Gözden Geçirmeye Ne Dersiniz? – Barış Urhan

Takvimler 2002 yılının 9 Ekim'ini gösterdiğinde tüm gözler İsveç'e çevrilmişti. Acaba bu yıl Nobel...

Beynin Gelişmesi, Çalışması Ve İktisat – Bülent Madi

Beyin gelişimi görme bölgesinden başlar, çizgileri, lekeleri, renkleri ve daha sonrasında şekilleri algılar, mekanı...

İktisat Ve Psikoloji – İzzettin Önder

İ ktisadi ve sosyal olayların yaşandığı karmaşık bir toplumda birey çevreyi nasıl algılıyor, tepkileri...