Döviz-Kur

Yuvarlak Masa: Kutsal Üçlü: Enflasyon, Faiz, Döviz Kuru – Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Serdar Sayan

Uzun bir aradan sonra, Yuvarlak Masa Toplantıları’na yeni bir formatla dönüyoruz. Editörümüz Ömer Faruk...

Enflasyonda Çift Haneli Yıllar: Döviz Kuru Geçişkenliği Güçleniyor mu? – Hakan Kara, Çağrı Sarıkaya

Enflasyonla mücadele kapsamında hedeflere olan güvenin yeniden tesis edilmesi kritik öneme sahiptir. 1. Giriş...

Serbest Kur Rejiminde Belirlenen Karaborsa Dolar Kuru – Serdar Sayan

Serbest piyasada belirlenen bir fiyata (kur) rağmen karaborsa oluştuğundan söz eden haberin hikmeti şuradan...

Küresel Finansal Sistemde Yeniden Yapılanma Ve Kur Savaşları – Ömer Faruk Çolak

Döviz kuru bir ülkenin ulusal parası ile satın alınabilen başka bir ülkenin parasının fiyatıdır....

Yabancının Getirdiği Dövizi Türk Vatandaşı Taşıyor – Alaattin Aktaş

Geçen yılın eylül sonundaki veriler, yabancıların Türkiye'de yaklaşık 169 milyar lira, yani 114 milyar...

Kurala Dayalı İktisat Politikalarından İhtiyari Politikalara – Ömer Faruk Çolak

1990'lı yıllardan itibaren Neo Klasik iktisat politikası uygulamasında değişikliğe gidildi. Kurala dayalı iktisat politikaları...

Şu Cari Açık Ve Reel Kur Meselesi – Erinç Yeldan

Bu ayın Mutatis Mutandis köşesinde, Türkiye ekonomisinin neredeyse en önemli gündem maddesi haline dönüşen...

Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva Mı? – Osman Aydoğuş

2011 yılı pek çok açıdan ilginç bir yıl oldu. Bir yandan yılın tamamında uzun...

Uluslararası Rezerv Paralar: Amerikan Doları – Vural F. Savaş

İçinde yaşadığımız İkinci Dünya Krizi, uluslararası para sistemini ve bu sistemi yönlendiren “uluslararası rezerv...

Uluslararası Rezerv Paralar: Euro – Vural F. Savaş

Dünya ülkeleri yavaş yavaş dalgalı döviz kuruna geçerken, bazı Avrupa ülkeleri tamamen ters bir...

Uluslararası Rezerv Paralar : Özel Çekim Hakları (Sdr) – Vural F. Savaş

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde “dolar kıtlığı” (dollar shortage) diye adlandırılan uluslararası likidite...

Fiyat İstikrarına Karşı Finansal İstikrar: Döviz Kuru Ve Enflasyon Tartışması – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte uzun bir serbestleşme (liberalizasyon) sürecine girmiştir. Sermaye...

Dolar Yükseldikçe Biz Düşüyoruz – Tunahan Taş

Yukarıdaki söz, dönemin ABD Maliye Bakanı John Connally tarafından 1971 yılında diğer ülkelerin maliye...

Türkiye’de Tl Düzenli Bir Şekilde Değer Kaybetmek Zorundadır! – Cem Mehmet Baydur

Makroekonomi açısından birçok konu veya ekonomik değişken tek bir değişkene bağlanabilir. Büyümeden işsizliğe, kurlardan...

Umutların İkamesi: Dolar ̇ İz ̇Asyon Üzerine ̇ Ekonomi-Ṗ Oliti̇k B ̇ İr Çö ̇ Zümleme – Halil İbrahim Aydın

2 4 Ocak 1980 kararlarıyla beraber ihracata dayalı büyüme modeline geçen Türkiye'de 1980'li yıllar...

Küresel Güney’de Döviz Ve Borç Krizi: Türkiye’de Bağımlı Neo-Liberal Finansallaşmaya Dayalı İktisadi Büyüme/Birikim Rejiminin Bunalımı – Alpaslan Akçoraoğlu

Türkiye'nin bağımlı neo-liberal finansallaşmaya dayalı birikim (iktisadi büyüme) modelinin krizini analiz edebilmek için küresel...

Türkiye’de Döviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2017:3–2003:1) – Yakup Koray Duman

Ulusal paranın yabancı para karşısında değer kazanması ya da değer kaybetmesi, döviz kurlarını değiştirmektedir....

Kur Savaşları Ve Finansal Krizler – Yasin Tosun

Bu savaşın amacı; fiziki bir savaşa girmek ya da toprak elde etmek değil, kendi...

  • 1
  • 2