Dünya

Kitap İncelemesi: Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Sağlık ve eğitim gibi ülkenin uzun dönem geleceğini yakından ilgilendiren temel konuların başındaki bakanların...

Latin Amerika’da Dezenflasyon: Şili ve Peru Örnekleri – Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu

1. Giriş Yirminci yüzyılın sonlarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini birbirinden ayıran en...

Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme – Alpay Hekimler

Covid-19 salgını ortaya çıkıp, dünya çapında yayılarak hayatlarımızı esir almaya başladıktan sonra, birçok alanda...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...

Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses

Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine...

Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu – Osman S. Arolat

Güneş Karabuda, eşi Barbro Karabuda’yla birlikte çeşitli coğrafyalarda geziler yaparak röportajlarını dünya televizyonlarında yayınlamış...

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede

Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir....

“Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı – Serdar Sayan

COVID-19 SALGINI dünyanın her tarafında hükümetlerin, hafızalarımızda benzeri olmayan önlemler almalarına yol açtı. Bütün...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

COVID’in Ekonomi Politiği: Herkes Haklı – Cem Mehmet Baydur

Tüm dünyayı etkileyen COVID salgını Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi etkilemeye başladı. Salgın ilerledikçe birçok...

“Yoktur Eşin Lüküs Hayat” Milyarder Bolluğunda Servet Vergisi Kıtlığı – Ayça Tekin Koru

Milyarderler çağında yaşıyoruz! Öyle bir çağ ki; milyarderler hem sayıca çoğaldılar hem servetleri büyüdü....

Korona İktisadı – Lord Meghnad Desai

Korona virüs salgını dünyadaki çoğu ekonomide yıkıcı etkiler yarattı. Piyasa ve devlet arasındaki eski...

Bir Dil Ustası Nezihe Meriç ile Söyleşiler – Osman S. Arolat

Seval Şahin, Nezihe Meriç ile Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde yayınlanan ilk hikâyesi “Bir Şey”in ardından...

Doğanın Bir Oyunu Olarak COVID-19 – İlhan Tekeli

Günümüzde tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de bir COVID-19 bunalımı yaşıyoruz. Bununla başa çıkabilmek için...

Otoriterleşen Popülizm ya da Yükselen Yeni Otoriterlik – Uğur Eser

Kapitalizmin merkezinde patlak verdikten sonra Avrupa’yı ve dünyanın geri kalanını etkisi altına alan 2008...

Abd’de Ara Seçimler – Fatih Tokatlı

2010 Kasım ayında yaşlı gezegenimiz yoğun dönemlerinden birini daha yaşıyor. Ama herhalde 2010 Kasımı...

Doğu Asya Ülkelerinin Gelişmesini Açıklamaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar – Bayram Ali Eşiyok

Yeni Sanayileşen Ülkeler kategorisinde Doğu Asya ülkelerinin (birinci kuşak Asya “kaplanları” Güney Kore, Singapur,...