Dünya

Eşitsizlik Yakınsaması: Dünya Sistemleri Teorisi Yaklaşımı ve Uygulaması Üzerine – Yasin Kütük

Bütün ülkeler aynı hızla eşitsizliğe bulanıyordu, önceliği yarı-çeper ülkelere verdiler. Bilimin en zor konularından...

İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum – Burcu Türkcan

2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok...

Mali Önlemler Covid-19’un Makroekonomik Etkilerini Gidermeye Yardımcı Oldu mu? – Bilin Neyaptı

Gelişmekte olan ülkelerdeki halkın önemli bir çoğunluğu, aşıya erişemez, uygun tedaviyi, teknolojik ürünleri ve...

Üçüncü Dünya Savaşı Sessizce Yapıldı ve Bitti, ya Dördüncüsü? – Ergun Türkcan

[Yeni bir dünya savaşı] olursa artık bir “ideolojiler savaşı” değil, eski usul bir “imparatorluklar...

Rusya-Ukrayna Savaşı Sonrasında Yeni Enerji Düzeni ve Güney Gaz Koridoru’nun Yeni Oyuncuları – Cenk Pala

Rusya, doğal gazı silah olarak kullanmayacağını ifade etse de psikolojisi bozulmuş Putin kendisini gerçekten...

Ukrayna’nın Brest-Litovsk’ta Doğuşu ve Erken Ölümü – Ergun Türkcan

Tarihte bu kapsamda, bu kadar kısa ömürlü olup, öldükten sonra da etkileri veya bazı...

Covid Sonrası Dünyada İktisat Politikalarındaki Değişim Üzerine Tartışmalar – İbrahim Turhan

“Dünyadaki bütün kötülükler için doğru olan şu tespit veba için de geçerlidir; insanın kendini...

Kitap İncelemesi: Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Sağlık ve eğitim gibi ülkenin uzun dönem geleceğini yakından ilgilendiren temel konuların başındaki bakanların...

Latin Amerika’da Dezenflasyon: Şili ve Peru Örnekleri – Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu

1. Giriş Yirminci yüzyılın sonlarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini birbirinden ayıran en...

Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme – Alpay Hekimler

Covid-19 salgını ortaya çıkıp, dünya çapında yayılarak hayatlarımızı esir almaya başladıktan sonra, birçok alanda...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...

Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses

Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine...

Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu – Osman S. Arolat

Güneş Karabuda, eşi Barbro Karabuda’yla birlikte çeşitli coğrafyalarda geziler yaparak röportajlarını dünya televizyonlarında yayınlamış...

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede

Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir....

“Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı – Serdar Sayan

COVID-19 SALGINI dünyanın her tarafında hükümetlerin, hafızalarımızda benzeri olmayan önlemler almalarına yol açtı. Bütün...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

COVID’in Ekonomi Politiği: Herkes Haklı – Cem Mehmet Baydur

Tüm dünyayı etkileyen COVID salgını Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi etkilemeye başladı. Salgın ilerledikçe birçok...