Dünya

Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses

Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine...

Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu – Osman S. Arolat

Güneş Karabuda, eşi Barbro Karabuda’yla birlikte çeşitli coğrafyalarda geziler yaparak röportajlarını dünya televizyonlarında yayınlamış...

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede

Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir....

“Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı – Serdar Sayan

COVID-19 SALGINI dünyanın her tarafında hükümetlerin, hafızalarımızda benzeri olmayan önlemler almalarına yol açtı. Bütün...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

COVID’in Ekonomi Politiği: Herkes Haklı – Cem Mehmet Baydur

Tüm dünyayı etkileyen COVID salgını Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi etkilemeye başladı. Salgın ilerledikçe birçok...

“Yoktur Eşin Lüküs Hayat” Milyarder Bolluğunda Servet Vergisi Kıtlığı – Ayça Tekin Koru

Milyarderler çağında yaşıyoruz! Öyle bir çağ ki; milyarderler hem sayıca çoğaldılar hem servetleri büyüdü....

Korona İktisadı – Lord Meghnad Desai

Korona virüs salgını dünyadaki çoğu ekonomide yıkıcı etkiler yarattı. Piyasa ve devlet arasındaki eski...

Bir Dil Ustası Nezihe Meriç ile Söyleşiler – Osman S. Arolat

Seval Şahin, Nezihe Meriç ile Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde yayınlanan ilk hikâyesi “Bir Şey”in ardından...

Doğanın Bir Oyunu Olarak COVID-19 – İlhan Tekeli

Günümüzde tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de bir COVID-19 bunalımı yaşıyoruz. Bununla başa çıkabilmek için...

Otoriterleşen Popülizm ya da Yükselen Yeni Otoriterlik – Uğur Eser

Kapitalizmin merkezinde patlak verdikten sonra Avrupa’yı ve dünyanın geri kalanını etkisi altına alan 2008...

İTD 122 – 2020’ye Veda Ederken

Bu sayıyla 2020 yılını kapatıyoruz. Dünya belki de II. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç...

Abd’de Ara Seçimler – Fatih Tokatlı

2010 Kasım ayında yaşlı gezegenimiz yoğun dönemlerinden birini daha yaşıyor. Ama herhalde 2010 Kasımı...

Doğu Asya Ülkelerinin Gelişmesini Açıklamaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar – Bayram Ali Eşiyok

Yeni Sanayileşen Ülkeler kategorisinde Doğu Asya ülkelerinin (birinci kuşak Asya “kaplanları” Güney Kore, Singapur,...

Büyük Durgunluk Altında İstikrar Meselesi – Erinç Yeldan

Büyük durgunluk 2007 yaz aylarında patlak verdi; 2008 Eylül'ünde ivme kazandı, bütün küresel ekonomiyi...

Ortadoğu’daki Politik İstikrarsızlıklar: Nedenler Ekonomik Mi Politik Mi? – Sacit Hadi Akdede

Tunus'ta başlayıp, Mısır'da devam eden ve Libya'da ise şiddetini arttıran politik gösteriler Ortadoğu'nun birçok...

Mena (Orta Doğu Ve Kuzey Afrika) Ülkeleri Ve Türkiye – Osman Aydoğuş

Geçtiğimiz yılın sonunda dış ticarette ve politikada eksen kayması tartışmalarını yaşadık. Öte yandan, uzun...