Eğitim

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Akademik yaşamınız nasıl başladı ve bugünkü noktaya nasıl ulaştınız? Eğitim sürecinizden başlayarak bize anlatır...

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine – Kadri Yamaç

Yıl 2001; internet üzerinden yayımlamaya başladığımız ve editörlüğünü yaptığım Üniversite ve Toplum Dergisi'ne Boston...

Bolonya Süreci Eğitim Reformu Mu, Standartlaştırma Süreci Mi? – Kadri Yamaç

Son bir yıldır çeşitli yazılarımda ve konuşmalarımda Türkiye'de de Bolonya sürecine eleştirel bir bakışa...

Öncesi Ve Sonrasıyla Ab Krizi – Değer Eryar

Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılma sürecine bakıldığında, bu sürecin maliyetinin paylaşılmasına Yunanistan'a borç verenlerin, bir...

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma? Üniversite Nereye Koşuyor? – Kadri Yamaç

Yükseköğretimde uluslararasılaşma üniversitenin geleneksel görevleri bağlamında hemen her zaman olumlu yaklaşılan bir olgu. Bilginin...

İktisat Kuralları Mı, O Da Neymiş… – Alaattin Aktaş

Yaklaşık bir yıl önce… 2011- 2013 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklanıyor. Bazı rakamlarda,...

Bir Reform Önerisi: Ortaöğretim Düzeyindeki Alman Mesleki Eğitim Sisteminin Türkiye’ye Uygulanması – Baki Eren

Türk mesleki eğitim sisteminde yaygın meslek eğitimi ve mesleki okul sistemi olmak üzere 2...

Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi? – Fikret Şenses

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretim reformu adı altında yeni bir yasa taslağı hazırlığı içinde...

Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler – Osman Aydoğuş

YÖK uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek öğretim kanunu taslağını kamuya açtı. Bilimsel, idari ve...