Eğitim

Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri – Saniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya Adar

Tek neden olmamakla birlikte, karşılanabilir ve ulaşılabilir kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliği Türkiye’de kadın istihdamının...

Eğitim, Siyasetin Ezberlenmiş Denklemlerini Bozabilir – Selçuk Pehlivanoğlu

Siyasi partilerin yıllar içinde değişmeyen eğitim vaatleri, Türkiye’nin değişmeyen eğitim ihtiyacını ortaya koyuyor. Ne...

Salgının Yükseköğrenim Talebine Etkisi: Başvuru Azaldı, Kayıtlar Arttı – Oğuz Esen

Salgın en fazla son sınıfta okuyan düşük gelirli öğrencileri etkilemiş; yükseköğrenime geçişle ilgili planlarını...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Akademik yaşamınız nasıl başladı ve bugünkü noktaya nasıl ulaştınız? Eğitim sürecinizden başlayarak bize anlatır...

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine – Kadri Yamaç

Yıl 2001; internet üzerinden yayımlamaya başladığımız ve editörlüğünü yaptığım Üniversite ve Toplum Dergisi'ne Boston...

Bolonya Süreci Eğitim Reformu Mu, Standartlaştırma Süreci Mi? – Kadri Yamaç

Son bir yıldır çeşitli yazılarımda ve konuşmalarımda Türkiye'de de Bolonya sürecine eleştirel bir bakışa...

Öncesi Ve Sonrasıyla Ab Krizi – Değer Eryar

Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılma sürecine bakıldığında, bu sürecin maliyetinin paylaşılmasına Yunanistan'a borç verenlerin, bir...

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma? Üniversite Nereye Koşuyor? – Kadri Yamaç

Yükseköğretimde uluslararasılaşma üniversitenin geleneksel görevleri bağlamında hemen her zaman olumlu yaklaşılan bir olgu. Bilginin...

İktisat Kuralları Mı, O Da Neymiş… – Alaattin Aktaş

Yaklaşık bir yıl önce… 2011- 2013 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklanıyor. Bazı rakamlarda,...

Bir Reform Önerisi: Ortaöğretim Düzeyindeki Alman Mesleki Eğitim Sisteminin Türkiye’ye Uygulanması – Baki Eren

Türk mesleki eğitim sisteminde yaygın meslek eğitimi ve mesleki okul sistemi olmak üzere 2...

Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi? – Fikret Şenses

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretim reformu adı altında yeni bir yasa taslağı hazırlığı içinde...

Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler – Osman Aydoğuş

YÖK uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek öğretim kanunu taslağını kamuya açtı. Bilimsel, idari ve...

Yeni Yök Yasa Taslağının Ekonomi Politiği – Hakan Mıhcı

Tartışmaya taslağın kamuoyunun gündemine getiriliş biçimiyle başlamak yerinde olacaktır. Mevcut YÖK yasasının değiştirilmesine yönelik...

Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim – İzzettin Önder

Küreselleşme ulus devlet yapılarının ekonomik duvarlarını çökertmekte, tüm yerküreyi sermaye dokusunun emrine sunmaktadır. Küreselleşmenin...

Genciz, Eğitimliyiz, Ve İşsiziz – Değer Eryar

Her ne kadar Avrupa'daki krizin vehameti kamu borç stoklarının bazı ülkeler için sürdürülemez hale...

Eğitim Politikasının Üvey Evladı: Yetişkin Eğitimi – Ayça Tekin Koru, Nazire Nergiz Dinçer

Malum, günümüzde en çok tartışılan konulardan biri Türkiye'deki eğitim politikası. Bitmek tükenmek bilmeyen politika...

Eğitim Ve Sınavın İşlevsel Konumu – İzzettin Önder

Yeni eğitim ve öğretim dönemine girerken, YÖK ile ilgili düzenlemeler de gündemde iken, İktisat...

Zorlukla Yürütülen Eğitim Yaşamından Ülke Yönetiminin Zirvesine – Osman S. Arolat

Kaya Erdem, bugün 88 yaşında, pırıl pırıl bir bellekle yaşam öyküsünü, ailesini kardeşlerini, demokrasimizin,...

Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (1) – Altuğ Yalçıntaş

Mektebi Mülkiye, Meşrutiyet ilan edildiğinde 49, Cumhuriyet ilan edildiğinde 64 yaşındaydı. 27 Mayıs 1960'ta...