Eğitim

Türkiye’de İlk İktisat (Maliye) Bölümlerin Açılması ve İktisatçı (Maliyeci) Mesleği – Ercan Eren

Türkiye’de iktisada ilişkin derslerin programlara girmesini lise- meslek yüksekokulu düzeyinde Heybeliada Rum Ticaret Mektebi (Elen...

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Eğitim Sistemine Bakış – Sema Aksoy

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya...

Türkiye’de “Modern” İşletme Eğitimine Yöneliş ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Kuruluş Fikrinin Ortaya Çıkışı – Akansel Yalçınkaya

Enstitü’nün kuruluşunun, Türkiye’deki işletme disiplinine göre daha köklü ve o dönem için kurumsallaşmış bir...

ChatGPT ve İktisat Eğitimi – Devrim Dumludağ

Sosyal bilimlerde derslerin işlenişine yönelik olarak yeni yaklaşımların ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olması,...

Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri – Saniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya Adar

Tek neden olmamakla birlikte, karşılanabilir ve ulaşılabilir kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliği Türkiye’de kadın istihdamının...

Eğitim, Siyasetin Ezberlenmiş Denklemlerini Bozabilir – Selçuk Pehlivanoğlu

Siyasi partilerin yıllar içinde değişmeyen eğitim vaatleri, Türkiye’nin değişmeyen eğitim ihtiyacını ortaya koyuyor. Ne...

Salgının Yükseköğrenim Talebine Etkisi: Başvuru Azaldı, Kayıtlar Arttı – Oğuz Esen

Salgın en fazla son sınıfta okuyan düşük gelirli öğrencileri etkilemiş; yükseköğrenime geçişle ilgili planlarını...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Akademik yaşamınız nasıl başladı ve bugünkü noktaya nasıl ulaştınız? Eğitim sürecinizden başlayarak bize anlatır...

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine – Kadri Yamaç

Yıl 2001; internet üzerinden yayımlamaya başladığımız ve editörlüğünü yaptığım Üniversite ve Toplum Dergisi'ne Boston...

Bolonya Süreci Eğitim Reformu Mu, Standartlaştırma Süreci Mi? – Kadri Yamaç

Son bir yıldır çeşitli yazılarımda ve konuşmalarımda Türkiye'de de Bolonya sürecine eleştirel bir bakışa...

Öncesi Ve Sonrasıyla Ab Krizi – Değer Eryar

Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılma sürecine bakıldığında, bu sürecin maliyetinin paylaşılmasına Yunanistan'a borç verenlerin, bir...

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma? Üniversite Nereye Koşuyor? – Kadri Yamaç

Yükseköğretimde uluslararasılaşma üniversitenin geleneksel görevleri bağlamında hemen her zaman olumlu yaklaşılan bir olgu. Bilginin...

İktisat Kuralları Mı, O Da Neymiş… – Alaattin Aktaş

Yaklaşık bir yıl önce… 2011- 2013 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklanıyor. Bazı rakamlarda,...

Bir Reform Önerisi: Ortaöğretim Düzeyindeki Alman Mesleki Eğitim Sisteminin Türkiye’ye Uygulanması – Baki Eren

Türk mesleki eğitim sisteminde yaygın meslek eğitimi ve mesleki okul sistemi olmak üzere 2...

Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi? – Fikret Şenses

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretim reformu adı altında yeni bir yasa taslağı hazırlığı içinde...

Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler – Osman Aydoğuş

YÖK uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek öğretim kanunu taslağını kamuya açtı. Bilimsel, idari ve...

Yeni Yök Yasa Taslağının Ekonomi Politiği – Hakan Mıhcı

Tartışmaya taslağın kamuoyunun gündemine getiriliş biçimiyle başlamak yerinde olacaktır. Mevcut YÖK yasasının değiştirilmesine yönelik...

Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim – İzzettin Önder

Küreselleşme ulus devlet yapılarının ekonomik duvarlarını çökertmekte, tüm yerküreyi sermaye dokusunun emrine sunmaktadır. Küreselleşmenin...

Genciz, Eğitimliyiz, Ve İşsiziz – Değer Eryar

Her ne kadar Avrupa'daki krizin vehameti kamu borç stoklarının bazı ülkeler için sürdürülemez hale...