ekonomi

Hafızasız Topraklar – Yaşar Taşkın Koç

Bu yeni bir tarih, yeni bir hafıza oluşturma işlemi belki dünyada da böyle ama...

Sanatın Politik Ekonomisi ve Kültür Endüstrisi (I): Kültür ve Sanatta Emperyalizm Olur mu? – Sacit Hadi Akdede

“Halifeliği üzerine alan Osmanlı hükümdarı, Müslümanlık aracılığıyla emperyalizm yapıyor. Osmanlı kendini bir kültürün temsilcisi...

Fritz Neumark’ın Gözünden Üniversite, Vergi ve Türkiye – Ali Sina Önder

Alman bilim insanlarının Türkiye’ye göçmesinin en önemli nedeni üniversite reformu sonucu ortaya çıkan yeni...

Kıyamet Günü ile Yeryüzü Cenneti Arasında Bir Yerde… – M. Aykut Attar

Küresel ölçekte, teknolojik işsizlik ile yüzleşmekte olan ve onunla ileride yüzleşmek zorunda kalacak olan...

Paranın Yaratılış Yöntemleri Üzerine – Arda Tunca

Kısmi rezerv teorisi bankacılık sisteminin bir aracılık görevi gördüğünü kabul ettiği için, finansal aracılık...

Yirminci Yüzyıl Ticari Deniz Taşımacılığındaki En Kritik Yenilik: Konteyner ya da Taşıma Kabı – Ergun Türkcan

Günümüzdeki ‘küreselleşmenin’ hızlanması, ithal ikamesi yerine tüketicinin en uzak yerlerden beslenmesi ve ithal ikamesinin...

Sömürü Oranı ve Sermayenin Organik Birleşiminin Kâr Oranı Üzerine Etkisi – Turan Subaşat, Volkan Demir

Marx’a göre kar oranlarının düşmesi sermayenin çelişkili yapısından kaynaklanır. Karlarını artırabilmek için sermaye miktarlarını...

Yaşayan Ölüler: Türkiye’deki Zombi Firmalar Üzerine Kısa Bir Not – Erkan Erdil

Genel makro iktisadi politikalar zombileşme için uygun ortamı sağlarken, birtakım içsel değişkenler de firmaları...

2023 Genel Seçimlerinin Ardından – Ersin Kalaycıoğlu

Türkiye’de siyasetteki değer, inanç ve tutumların kaynağını oluşturarak dini, mezhebi ve etnik kimlikler kullanılarak...

Ekonomik Model Tartışmaları II: Dış Açık ve Yeni Ekonomi Politikası – Ege Yazgan

Değersiz TL, dış ticaret hadlerinin düştüğü yani ihracat.ıların ithal girdi maliyetlerinin arttığı ama ihraç...

“Kara Murat Benim!” Anaakım İktisatta Heterodoksi – Hüseyin Özel

“Heterodoks” terimi, genellikle Ortodoks karşıtı, eleştirel bir bakışı dile getirir; ancak bu terim de,...

Dikotomi Kavramı Üzerine – Mahfi Eğilmez

John Maynard Keynes, paranın, klasik iktisatçıların iddia ettiği gibi ekonominin reel kesimi üzerinde etkisiz...

Türkiye’nin Tarihi Sanayileşme Süreçlerini Anlamak – Ergun Türkcan

Günümüzde, Yeni Soğuk Savaş veya hibrit savaşlar döneminde yaptırımlar kol gezerken, küreselleşme süreçleri ve teknoloji transferleri tekrar devlet sırları mertebesine indirgeniyor, küreselleşme de hızla geriliyor. Neredeyse 60 yıldır bilim ve teknoloji politikalarıyla uğraşıyorum, her gün her kitap bana...

Bilgi, Bilim ve Üniversite – Erkan Erdil

Üniversitelerin asli görevi toplumsal refahı artıran kamusal yapılar olmaları gerekliliğidir. Bireysel refahı önceleyen, sadece...

Para Politikasında Gelir Dağılımı Yaklaşımı: HANK Modelleri – Arda Tunca

Kamu borcu ne kadar yüksek ve vadesi ne kadar kısa olursa, para politikasının maliye...

Türkiye’de Servet 2: Servet Dağılımı ve Servet Dinamikleri – Alper Duman

Servet eşitsizliğiyle vergiler yoluyla mücadele hem kamu kaynağı yaratır hem de sermaye birikimini destekler. Sonuçta kazanan Türkiye ekonomisi ve demokrasisi olur. 1. Servet ve Sermaye Ayrımı Daha...

Merhaba! – M. Aykut Attar

Modelleri kuran, kuramlar inşa eden kimseler dahi kuşkulardan kurtulamıyorlarsa, bilimsel uygarlığımız bizi nereye götürecek? Değerli...

Ekonomik Model Tartışmaları I: Dış Açık – Ege Yazgan

Yapılabilecek olan tek şey daha yüksek katma değerli ürünleri üretebilecek bir ihracat/üretim yapısına geçilmesidir....

Türkiye, Enflasyon Sorununu Kalıcı Olarak Çözemez – Mahfi Eğilmez

Enflasyonu düşürmenin bedeli, faizi yükselterek tüketimi kısıtlayıp büyümenin düşmesine ve işsizliğin artmasına katlanmak  şeklinde olacağı için oy kaybına yol açar. O nedenle yüksek enflasyonlu büyüme yaklaşımı Türkiye’de siyasetçilerin bilinçli ya da bilinçsiz tercihi haline gelmiştir....

Kamu Harcamaları: Kriz ve Seçim Etkileri – Ayşegül Şahin

Fırsatçı politik konjonktür dalgalanması teorisi, iktidar partisinin sağ parti olmasının kamu harcamalarını enflasyonla mücadeleye, sol...