ekonomi

Türkiye Ekonomi Modeli’nden Liralaşmaya: Bilsay Kuruç’la Röportaj

Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Bilsay Kuruç’la bir röportaj gerçekleştirdi....

Kim Bu Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar? – Ece Korkut

Halil Doğru’nun etkili ve açık bir biçimde, belgelerle ortaya koyduğu gibi, tüm dünya aldanırken...

Mali Önlemler Covid-19’un Makroekonomik Etkilerini Gidermeye Yardımcı Oldu mu? – Bilin Neyaptı

Gelişmekte olan ülkelerdeki halkın önemli bir çoğunluğu, aşıya erişemez, uygun tedaviyi, teknolojik ürünleri ve...

Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları – Erkan Erdil

Akıllı uzmanlaşma, uluslarüstü ve ulusal aktörlerin çok katmanlı koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun yine...

Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak

Enflasyon gökten düşmez. İlahi güçler bu tip sorunlarla ilgilenmiyor. Dünya ekonomisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal...

Enerjide Dönüşümün Ekonomi Politiği – Erinç Yeldan

Piyasa sinyallerine dayalı bir kömürden çıkış beklentisi gerçekçi değil. Kömürden çıkış sağlanamaz ise ne...

Salgın Sonrası Ekonomik Toparlanma: Ne Yapmalı? – Öner Günçavdı

Sagalassos Toplantıları, İTÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (İTÜESAM) olarak beş yıl önce başladığımız...

İnşaat Ekonomisi Yükselirken, Sanayileşmeye Ne Oldu? – Bayram Ali Eşiyok

İnşaata dayalı bir birikim modeliyle ülkenin üretim kapasitesi ve teknoloji yeteneğini artırmak mümkün değildir...

Yuvarlak Masa: Ekonomi Yönetiminde Sorun Var – Ömer Faruk Çolak, Mahfi Eğilmez, Serdar Sayan

Uzun bir aradan sonra, yeni bir formatla döndüğümüz Yuvarlak Masa Toplantıları'nın ikincisinde Editörümüz Ömer...

Büyüme, Fiyat İstikrarının Sonu ve Ekonomik Görünüm – Osman Aydoğuş

Son üç yılda istihdamdaki ve reel ücret-maaşlardaki gerilemelere bağlı olarak özellikle geniş emekçi kesimler...

Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme – Alpay Hekimler

Covid-19 salgını ortaya çıkıp, dünya çapında yayılarak hayatlarımızı esir almaya başladıktan sonra, birçok alanda...

“Özgürlük ve Ekonomi Politik”e Başlarken – Metin Sarfati, Hüseyin Özel

 Giriş  İktisat, insan özgürlüğünü sadece seçim yapabilme, ya da “özel girişim serbestisi” özgürlüğü olarak...

Kuyruk Endeksi – Berk Kayabalı

Günlük yaşantımızın belli bir bölümü beklemekle geçiyor. Kimi zaman Black Friday, metrobüs, trafik ve...

Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya – Osman Aydoğuş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalist dünyada uygulanan Keynesyen büyüme modeli ve politikaları hem merkez...

Siyasi İstikrarın Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2020) – Sadi Uzunoğlu

Giriş ve Amaç Ekonomi-siyaset literatüründe siyasi istikrar ile gelir dağılımı ve büyüme arasında nasıl...

Sağ Popülizmin Ekonomi Politiği Üzerine – Ziya Öniş, Mustafa Kutlay (İTD 115)

21. yüzyılın geride bıraktığımız diliminde uluslararası siyasetin seyrini şekillendiren üç kritik olay yaşandı. 2001...

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar – Osman Aydoğuş (İTD 56)

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu...

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası ve Mali Kural – Sinan Sönmez (İDT 7)

Türkiye’de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...