Enerji

Rusya-Ukrayna Savaşı Sonrasında Yeni Enerji Düzeni ve Güney Gaz Koridoru’nun Yeni Oyuncuları – Cenk Pala

Rusya, doğal gazı silah olarak kullanmayacağını ifade etse de psikolojisi bozulmuş Putin kendisini gerçekten...

Devletin Ekonomiye Müdahale Aracı Olarak Kısmi İthal İkamesi Politikası: Enerji Alanı Örneği – Osman Aydoğuş

Enerji alanında uygulanacak kısmi ithal ikamesi politikası, sadece nihai ürünü (elektrik enerjisi) değil, aynı...

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Enerjide Yeni Denklem – Cenk Pala

AB kapsamında ABD’yle iş birliğine açık dahi olsalar, Rus enerjisine bağımlı, Rus gazından başka...

Enerjide Dönüşümün Ekonomi Politiği – Erinç Yeldan

Piyasa sinyallerine dayalı bir kömürden çıkış beklentisi gerçekçi değil. Kömürden çıkış sağlanamaz ise ne...

Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları...

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası-I – Harun Öztürkler

İki bölümden oluşacak bu yazı dizisinin bu ilk bölümünde Türkiye'nin enerji politikasının formülasyonunun temel...

Türkiye’nin Enerji Sorunu Ve Enerji Politikası 3 – Harun Öztürkler

Üç bölümden oluşan bu yazı-nın 2. sayımızda yayınlanan ilk bölümünde enerji ekonomisini tanımlayarak, enerji...

Biyokütlenin Enerji Üretiminde Kullanılması – Nedim Saraçoğlu

Enerji alanında çalışan ekonomist ve diğer gözlemcilere göre, dünyamızda yakın gelecekte petrol konusunda kıtlık...

Türkiye’de Enerji Sektörünün Geçmişi Ve Geleceği – Selahattin Bekmez

Dünya nüfusundaki artış, gelişen teknoloji ve ülke ekonomileri arasında artan entegrasyon süreciyle birlikte yaygınlaşan...

Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-1 – Osman Aydoğuş

Türkiye'de son bir kaç yılda hem iş dünyasının, hem politikaları belirleyen ve uygulayanların, hem...

Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-2 – Osman Aydoğuş

Geçen yazımızda 1990 sonrasında Türkiye'de birincil enerji arzının gelişimini ayrıntılı olarak irdelemiş bazı tespitler...

Ukrayna Krizi Ve Doğal Gazda Türkiye’nin Artan Önemi: “Enerjik” Paradigma Değişiklikleri – Cenk Pala

Ukrayna-Rusya krizi Avrupa Birliği'ne bir kere daha yeni gaz kaynağına olan ihtiyacı hatırlatmıştır. O...

Avrupa Enerji Birliği (Aeb),Özge Özden – Dr. Cenk Pala

Avrupa Birliği'nin (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, ve Çin gibi dünyanın önde gelen...

G20 Ülkeleri̇nde Enerji̇ Poli̇ti̇kalari Ve Türkiye’ye Da ̇ İ̇r Tespitler – Başak Şahin

Enerji girdisi, sanayileşmiş ülkelerin faaliyetleri açısından önem arz eden bir veridir. Enerji tüketimi, yalnız...

Türkiye Dünyanın Neresinde? – Suat Tuysuz

Günümüzde ekonomik açıdan başarı, büyümeyle ölçülmekte ve büyümenin olmaması ise krizle sonuçlanmaktadır. Özellikle ana...

Türkiye’de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine – Uğur Aytun

İ nsanlığın ve ekonominin gelişme sürecinde, öne çıkan sektörlerin, niteliklerin, konuların ya da kavramların...

  • 1
  • 2