Enflasyon

Enflasyon Canavarı Usain Bolt’a Karşı – Bora Tamer Yılmaz

Enflasyon, toplumlarda gerek maddi gerek manevi tahribata yol açabiliyor. Salt ekonominin ötesinde, sosyo-ekonomik bir...

Yuvarlak Masa: Enflasyonun Düşmesi Artık Zor – Ömer Faruk Çolak, Murat Üçer, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan'ın Yuvarlak Masa Toplantıları'nda bu...

Alman Hiperenflasyonu Mesut (Cemil) Bey’in Hayatını Nasıl Etkiledi? – F. Kemal Kızılca

Mesut Bey’in annesine yazdığı mektuplar, bir yandan o döneme ilişkin resmi döviz kuru verilerini...

Enflasyon, Dış Borç ve Hukuk Reformu – Sübidey Togan, Selçuk Caner

Enflasyon sorununu çözebilmek için ülke, politika faizini arttırarak para arzını kısmalı; daraltıcı para politikasını...

Yuvarlak Masa: Enflasyonun Arkasındaki Gerçekler – Ömer Faruk Çolak, Uğur Gürses, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan'ın Yuvarlak Masa Toplantıları'nda bu...

Yuvarlak Masa: Kutsal Üçlü: Enflasyon, Faiz, Döviz Kuru – Ömer Faruk Çolak, Selva Demiralp, Serdar Sayan

Uzun bir aradan sonra, Yuvarlak Masa Toplantıları’na yeni bir formatla dönüyoruz. Editörümüz Ömer Faruk...

Türkiye’de Yeniden Yüksek Enflasyon: Bu “Déjà vu” Olmalı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel sorunların yanı sıra, Türkiye’de ülke içi politikaların enflasyon yaratma gücü çok yüksek. Kur...

Osmanlı’da Enflasyon – Şevket Pamuk

Osmanlı’daki enflasyonun en önemli kaynağı, merkezi devletin harcamalarının gelirlerini aşmasıydı. Bu kısa yazıda, Osmanlı...

Türkiye’nin Enflasyon Sorunu Üzerine – Mahfi Eğilmez

Türkiye’nin önce bir sorunlar listesi çıkarması, sonra bunların içinden en yüksek risk yaratanları seçip...

Bir Röportaj: Enflasyonda Yaşanan Artıştan Refaha – Korkut Boratav

Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav’la enflasyon üzerine spesifik...

Türkiye’nin Yüzyıllık Enflasyon Tarihine Kısa Bir Bakış – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

1980 sonrası dönemi yetişkin bir birey olarak yaşayanlar “enflasyon canavarı” ifadesini çok iyi hatırlarlar....

Enflasyon Hedeflemesi Türkiye Uygulaması – Ömer Faruk Çolak, Atilla Gökçe

Enflasyon makroekonomi kitaplarında “ortalama fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar” olarak tanımlanır. Laidler ve Parkin...

Tüik’in Haksız Yere En Çok Eleştiri Aldığı Veri: Enflasyon – Alaattin Aktaş

Gazetecilikte haber çarpıtmaya ilişkin en güzel örneklerden sayılır:Papa, ilk kez New York'u ziyaret etmektedir....

Türkiye’de Enflasyon Gelir Grupları Arasında Ne Kadar Farklılaşıyor? – Çağlar Yüncüler

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) belirli bir zaman aralığında hanehalkları tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin...

Durgunluk İçinde Enflasyon – Osman Aydoğuş

İşsizlik ve enflasyon oranı arasındaki ilişki bilindiği gibi Phillips Eğrisi (PE) olarak adlandırılmakta. W....

Sanayide Enflasyon: Ortalamanın Altındaki Ve Üstündeki Sektörler – Mustafa Sönmez

S anayi firmalarının fiyat artışlarını Türkiye İstatistik Kurumu izlemektedir. TÜİK'in fiyatlarını takip ettiği 430'un...

Tutarsız Enflasyon Hedeflemesi Ve Faiz Politikası Tartışmaları – Cem Mehmet Baydur

P ost Keynesgil açıdan merkez bankalarının faizi ve para stokunu kontrol edebilme gücü ya...

Enflasyon Hedeflemesi, Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Ya Da İstikrar Her Şey Midir? – B. Ali Eşiyok

1980'li yıllar ile hız kazanan neo-liberal yeniden yapılanma politikaları ile birlikte merkez bankalarının işlevi...

Enflasyon Var.. Yok Gibi.. Yeniden Gelir Mi? – Ü. Barış Urhan, M. Eray Yücel

Mikrofonların uzandığı esnaftan ve tüketiciden ekseriyetle duyacağımız sözler şuna yakındır: “Artık kimsede para yok...

Enflasyon Hedeflemesini Sorgulamak – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda biraz teknik bir konuya değineceğiz: merkez bankalarının “benim tek görevim fiyat istikrarını...

  • 1
  • 2