Finans

Finansallaşma Mitleri – Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas

Bu yazının amacı son zamanlarda Heterodoks iktisatta artan bir hakimiyet kazanan finansallaşma tezinin en...

Finans Piyasalarının İşleyişi – Vural Fuat Savaş

Finans piyasalarının işleyişi konusunda iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan biri ve en yaygın...

Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk – Muhammed İslami Önal

Küresel ölçekte yaşanan hızlı değişmelerin yansıması doğal olarak finansal piyasalarda da görülmektedir. Teknolojik gelişmeler,...

Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma – Turan Subaşat

Dönem dönem moda olan birçok ekonomik terim gibi finansallaşma da çok kullanılan ancak, iktisatçıların...

Finansal Darboğaza Bir Çözüm Mü Yoksa Yeni Bir Paradoksun Başlangıcı Mı?: Türkiye Varlık Fonu – Mehmet Alagöz

Ülkeler, var olan kaynaklarını rasyonel şekilde kullanmak ve finansal risklerden daha az etkilenmek için...

Yanlış Sorunun Doğru Cevabı Olmaz: Imf’ye Gidelim Mi? – Osman Aydoğuş

IMF'ye gidilsin mi gidilmesin mi? Altmış yıldır hararetle tartışılan soru bir kez daha ekonomi...