Finans

Finansallaşma Mitleri – Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas

Bu yazının amacı son zamanlarda Heterodoks iktisatta artan bir hakimiyet kazanan finansallaşma tezinin en...

Finans Piyasalarının İşleyişi – Vural Fuat Savaş

Finans piyasalarının işleyişi konusunda iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan biri ve en yaygın...

Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk – Muhammed İslami Önal

Küresel ölçekte yaşanan hızlı değişmelerin yansıması doğal olarak finansal piyasalarda da görülmektedir. Teknolojik gelişmeler,...

Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma – Turan Subaşat

Dönem dönem moda olan birçok ekonomik terim gibi finansallaşma da çok kullanılan ancak, iktisatçıların...

Finansal Darboğaza Bir Çözüm Mü Yoksa Yeni Bir Paradoksun Başlangıcı Mı?: Türkiye Varlık Fonu – Mehmet Alagöz

Ülkeler, var olan kaynaklarını rasyonel şekilde kullanmak ve finansal risklerden daha az etkilenmek için...

Yanlış Sorunun Doğru Cevabı Olmaz: Imf’ye Gidelim Mi? – Osman Aydoğuş

IMF'ye gidilsin mi gidilmesin mi? Altmış yıldır hararetle tartışılan soru bir kez daha ekonomi...

İTD 59. Sayı Editörden

Bir Seçenek Olarak Koalisyon Türkiye’de ekonomi ve politika temelli kırılganlıklar artıyor. Hükümetin kurulamaması da...