Göç

Göç Sorununun Hatay Özelinde Değerlendirilmesi – Nuray Ekşi

I. Emperyalizmin Gölgesinde Hatay’ın Anavatana Katılması Mücadelesi 1918 yılına kadar halkının çoğunluğu Türk olan...

İstanbul’da Yaşayan Göçmenlerin Yaşam Memnuniyeti – Songül Gül, Özge Gökdemir

Türkiye’de demokrasinin etkin olduğu ve insan haklarına saygı duyulduğu algısı arttıkça göçmenlerin yaşam memnuniyetleri...

Göç ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

“Burada yaşam iyi ama bana sorarsanız kalbimin bir parçası Türkiye’ye ait. Bedenim burada ama...

Yurda Dönüşün Emek Piyasasına Yansımaları – Selda Dudu, Adem Yavuz Elveren

Aile birleşmesi yoluyla yurt dışına yerleşen ve orada iş bulamayan yüksek eğitimli bir göçmen,...

Türkiye’yi Uçuruma Doğru Götüren Göç Politikası – Nuray Ekşi

Üzülerek belirtmeliyim ki Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi göç deposu olarak kullanma politikası, kamuoyunun tepkisinden korkulmasına...

Mülteciler ve Görünmez Duvarlar – Ayça Tekin-Koru

COVID-19 aşısına eşit erişim sağlamayan ülkeler, dünyaya yayılacak yeni varyantların kuluçka merkezleri haline gelerek...

Türkiye’de Uluslararası Göç, Sosyal Dışlanma Ve İşgücü Piyasası – Saniye Dedeoğlu

Küreselleşme ile yükselen göç hareketlerinin en önemli özelliklerinden biri, kadın göçündeki artıştır. Dünyanın gelişmekte...

Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler – Beyin Göçünün Yeterince Farkında Mıyız? – Cihan Yörükoğlu

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, kurucu kadroların öngörüsü ve vizyonu sayesinde onlarca yetenekli insan Türkiye'ye katkı...

Mültecileri Kabul Etme Eğilimi Araştırması Türkiye İçin Ne Söylüyor? – Ali Berker

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mültecileri Kabul Etme Eğilimi Araştırması'nın (2016) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.1...

Türkiye’deki Kamuoyu Uluslararası Göçmen Olarak Kimi Tercih Ediyor? – Ali Berker

Uluslararası göç, ülkelerin birbirlerini iktisadi ve siyasi olarak olumlu ve olumsuz etkilediği önemli demografik...

Suriyeli Sığınmacı Göçün Ekonomik Etkilerinin Algılanışı – Ali Berker

Bu çalışmada, Suriyeli sığınmacı göçün ekonomik etkilerinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığı mercek altına alınmıştır....