iktisadi

Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede

Sanat alanında “A tercih edilir B”, “B tercih edilir C”, dolayısıyla “A ille de...

Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren

Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez....

Kurumlar, Kurallar ve Büyüme İlişkisi Üzerine – Özge Kama (İTD 64)

Kurumların hayatımızdaki etkileri ve bunların sonuçları son dönemlerde sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...