İktisat Politikası

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Türkiye’nin İktisat Politikası Açmazlarına Bir Bakış – Asaf Savaş Akat

Bir süredir Türkiye ekonomisi ile uzaktan yakından ilgilenen herkesin kafasında benzer sorular var. Dış...

Yenipara Politikası Başarılı Oldu Mu? – Fatih Özatay

Salı günü açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre geçen yılın ilk beş ayında 16.8 milyar...

Stratejik Ürün Belirlemek İçin Bir Strateji Belirlemek Gerekir Mi? – Serdar Sayan

YİNE YERLİ OTOMOBİL MESELESİ üzerine yazmak gibi bir niyetim hiç yoktu; ama bu konuya...

Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? – Hasan Ersel

İ ktisadi büyüme denildiğinde bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artması kastedilmektedir. Ancak...

Qe, Kim İçin? – Erinç Yeldan

Piyasalarda büyük bir coşku: ucuz para dönemi devam edecek; faizler sıfıra yakın; “yatırım” yapılacak...

Soru: Genç Ekonomistler Politika Üretebiliyorlar Mı? – Ü. Barış Urhan, M. Eray Yücel

Biz bu tartışmada Karagöz'ün safındayız. Hacivat'ın hakkı yok değil, okul çok önemli, beklemek önemli,...

Mali Krizden Mali Disiplin Ve Mali İmkâna: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği – Oğuz Esen

Türkiye'de, pek çok ülkede olduğu gibi, yerel yönetimlerin performansı büyük ölçüde hizmetler ve yatırımlar...

Demokrasi Ve Ekonomi – Erdal Atabek

Demokrasi, bir tümceyle, bir toplumun kendisini yönetmesidir. “Kendini yönetmek” de ister bir kişi olsun,...

Makro Sorunlar Ve Mikro Çözüm Yollarına Artan İlgi – Bilal Bağış

Modern iktisat politikaları ve ulusal uygulamalarına yönelik eleştiriler, son küresel finansal krizden bugüne daha...

  • 1
  • 2