İktisat Politikası

İstikrar Programlarının Politik İktisadı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel kriz ortamının yarattığı belirsizlikler ve güçlü bir şekilde entegre olmuş küresel üretimdeki arz...

Politik İktisat – Hüseyin Özel

Tarihin bütününde gözlenen ve yalnızca belirli dönemlerde kendini gösteren özgül koşullar ve özellikler arasında...

Yeniden Politik İktisat – İzzettin Önder

Sermaye-piyasa dinamiği üzerinde sörf yapan, emeği sömüren ve gelir dağılımını, ekonominin toplumsal yararlılığını ve...

İktisattan Politik İktisada – Vedit İnal

1970’lerde “Politik İktisat” yeniden ortaya çıktı ama bu sefer, ana-akım neoklasik iktisada eleştirel bir...

Covid Sonrası Dünyada İktisat Politikalarındaki Değişim Üzerine Tartışmalar – İbrahim Turhan

“Dünyadaki bütün kötülükler için doğru olan şu tespit veba için de geçerlidir; insanın kendini...

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

İktisat Politikasını Uygulayan Kurumların Durumu: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme – Mahfi Eğilmez (İTD 110)

Türkiye’de İktisat Politikasını Uygulayan Kurumlar ve Siyasetle İlişkileri İktisat politikası; bir ekonominin büyüme, istikrar,...

Türkiye’nin İktisat Politikası Açmazlarına Bir Bakış – Asaf Savaş Akat

Bir süredir Türkiye ekonomisi ile uzaktan yakından ilgilenen herkesin kafasında benzer sorular var. Dış...

Yenipara Politikası Başarılı Oldu Mu? – Fatih Özatay

Salı günü açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre geçen yılın ilk beş ayında 16.8 milyar...

Stratejik Ürün Belirlemek İçin Bir Strateji Belirlemek Gerekir Mi? – Serdar Sayan

YİNE YERLİ OTOMOBİL MESELESİ üzerine yazmak gibi bir niyetim hiç yoktu; ama bu konuya...

Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? – Hasan Ersel

İ ktisadi büyüme denildiğinde bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artması kastedilmektedir. Ancak...

Qe, Kim İçin? – Erinç Yeldan

Piyasalarda büyük bir coşku: ucuz para dönemi devam edecek; faizler sıfıra yakın; “yatırım” yapılacak...

Soru: Genç Ekonomistler Politika Üretebiliyorlar Mı? – Ü. Barış Urhan, M. Eray Yücel

Biz bu tartışmada Karagöz'ün safındayız. Hacivat'ın hakkı yok değil, okul çok önemli, beklemek önemli,...

Mali Krizden Mali Disiplin Ve Mali İmkâna: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği – Oğuz Esen

Türkiye'de, pek çok ülkede olduğu gibi, yerel yönetimlerin performansı büyük ölçüde hizmetler ve yatırımlar...

Demokrasi Ve Ekonomi – Erdal Atabek

Demokrasi, bir tümceyle, bir toplumun kendisini yönetmesidir. “Kendini yönetmek” de ister bir kişi olsun,...

Makro Sorunlar Ve Mikro Çözüm Yollarına Artan İlgi – Bilal Bağış

Modern iktisat politikaları ve ulusal uygulamalarına yönelik eleştiriler, son küresel finansal krizden bugüne daha...

Küresel Sorunlara Ancak İnsan Odaklı Bir Yaklaşımla Cevap Verebiliriz – Numan Özcan

İnsana yakışır işlerin yetersizliği, günümüz çalışma hayatını karakterize ediyor. İnsana yakışır işler, kişilerin iş...

Türkiye’nin Dijitalleşme Politikaları: Fırsatlar, Tutarsızlıklar Ve Çözüm Önerileri – Gizem Yardımcı

Aralık 2019'dan beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Coronavirus Disaster 2019) salgını sadece...

COVID-19 Salgını Sürecinde Sağlanan Devlet Destekleri Ve Rekabet Politikası – Uğur Emek

COVID-19 salgınıyla mücadele için uygulanan sosyal mesafe politikalarının neden olduğu arz ve talep şokları...

“Yeni” Ekonomik Düzen Eski “Şıranın” Yeni Şişede Sunumu Mu Olacak? – Hüseyin Özel

Mart 2020'den itibaren ülkemizde de ağırlığını duyuran ve pandemi düzeyine erişen Covid-19, iktisadi, sosyal...

  • 1
  • 2