iktisat teorisi

Görünmez El – Vural Fuat Savaş

ktisat, çağımızın ekonomik sorunlarını açıklamada ve çözmede, büyük ölçüde yetersiz kalmıştır. Görünmez el, rasyonel...

Akılcı Davranış (Rasyonalite) – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin ve özellikle neoklasik iktisat teorisinin, kişisel çıkar veya görünmez el kavramı...

İktisat Bilimi Nereye Koşuyor? – Hakan Yetkiner

3. sayıdan sonra İktisat ve Toplum Dergisi yazarları kendi arasında bir elektronik ileti trafiği...

İstatistiksel Anlamlılık Kültü – Alper Duman

Kitap çok basit ve bir o kadar da hayati bir mesele üzerine yazılmış. İstatistiksel...

Politik İktisat Geleneğinde Kuramsal Bir Yapıt – Korkut Boratav

İktisat kuramı üzerinde Türkçe yazılmış en önemli yapıtlardan biri, Yılmaz Akyüz'ün Sermaye, Bölüşüm, Büyüme,...

Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde – Ömer Faruk Çolak

2011 yılı iktisatçılar için önemli bir yıl. Bunun nedeni krizin hala sürüyor olması değil....

Genel Teori: 75 Yıl Sonra Yeniden Ve İnadına… – Erinç Yeldan

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Para ve...

Tam Rekabet – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin temel varsayımlarından biri “tam rekabet” varsayımıdır. Tam rekabet varsayımı, iktisadın diğer...

İktisat Ve Matematik – Vural Fuat Savaş

Ünlü iktisatçı Frank Hahn, emekli olup üniversiteden ayrılırken genç iktisatçılara, “iktisatta matematik” tartışmasından tıpkı...

Zamansız İktisat – Vural Fuat Savaş

Hayali kavramları yanında, günümüz iktisatının gerçek dünya ile ilgisiz kalmasının bir başka önemli nedeni...