iktisat teorisi

Diyalektik Materyalizm Açısından Kuram ve Uygulama (Teori ve Pratik) Sorunu – Nikolay Bukharin

Çeviren: Gencay Şaylan. Künye: Theory and Practice From The Standpoint of Dialectical Materialism, Science...

Görünmez El – Vural Fuat Savaş

ktisat, çağımızın ekonomik sorunlarını açıklamada ve çözmede, büyük ölçüde yetersiz kalmıştır. Görünmez el, rasyonel...

Akılcı Davranış (Rasyonalite) – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin ve özellikle neoklasik iktisat teorisinin, kişisel çıkar veya görünmez el kavramı...

İktisat Bilimi Nereye Koşuyor? – Hakan Yetkiner

3. sayıdan sonra İktisat ve Toplum Dergisi yazarları kendi arasında bir elektronik ileti trafiği...

İstatistiksel Anlamlılık Kültü – Alper Duman

Kitap çok basit ve bir o kadar da hayati bir mesele üzerine yazılmış. İstatistiksel...

Politik İktisat Geleneğinde Kuramsal Bir Yapıt – Korkut Boratav

İktisat kuramı üzerinde Türkçe yazılmış en önemli yapıtlardan biri, Yılmaz Akyüz'ün Sermaye, Bölüşüm, Büyüme,...

Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde – Ömer Faruk Çolak

2011 yılı iktisatçılar için önemli bir yıl. Bunun nedeni krizin hala sürüyor olması değil....

Genel Teori: 75 Yıl Sonra Yeniden Ve İnadına… – Erinç Yeldan

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Para ve...

Tam Rekabet – Vural Fuat Savaş

Geleneksel iktisat teorisinin temel varsayımlarından biri “tam rekabet” varsayımıdır. Tam rekabet varsayımı, iktisadın diğer...

İktisat Ve Matematik – Vural Fuat Savaş

Ünlü iktisatçı Frank Hahn, emekli olup üniversiteden ayrılırken genç iktisatçılara, “iktisatta matematik” tartışmasından tıpkı...

Zamansız İktisat – Vural Fuat Savaş

Hayali kavramları yanında, günümüz iktisatının gerçek dünya ile ilgisiz kalmasının bir başka önemli nedeni...

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı: İstikrar İstikrarsızlıktı – Oğuz Esen

Minsky'nin İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı kitabının temel tezi kapitalist ekonomilerin içsel olarak istikrarsız oldukları...

Para Politikasında Yeni Arayışlar – Fatih Özatay

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan 2001'de önemli değişiklikler yapılan yasasından birkaç alıntıyla başlayayım....

İktisadı Yeniden Düşünmek – Mustafa Pirili

Sosyal bilimlerle uğraşanların, arada bir, her zamankinden farklı düşünmelerinde yarar var. Kuşkusuz hepimiz her...

Maastrıcht Kriterleri’ne Kim Uyuyor? – R. Funda Barbaros

Araştırma, EPB'ye üye olan ve para birimlerini Euro'ya sabitleyip Euro'ya geçen ve Eurozone olarak...

İktisat Ve İdeoloji: Yirmi Birinci Yüzyıl – Vural F. Savaş

İktisat her zaman çeşitli felsefe ve ideolojilerin etkisi altında kalmış ve temel ilkeleri, çeşitli...

Piyasanın İdaresi: Neoliberalizm Ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi – Fikret Şenses

Kitap, 1980 sonrasında yaygınlık kazanan ve bunun da ötesinde birçok ülkede toplumsal yaşam üzerinde...

Rızanın Üretimi: Hegemonya, Ekonomi Ve Toplum – Mustafa Pirili

1980 den başlayarak gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli değişimler yaşandı....

Başka Bir İktisat Mümkün (Mü)? “Post Otistik İktisat” – Özge Erdölek

18. yüzyılda Batı Avrupa'da yaşanan “modern bilim” devrimi; dünyayı kavrama yöntemlerini dinden bağımsızlaştırmış ve...

2012 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü Ü Z Erin E – Harun Öztürkler

1968 yılında İsveç Merkez Bankası 300. kuruluş yılı dolayısıyla Alfred Nobel adına yeni bir...