iktisat

Amit Bhaduri ve Silvio Gesell’in Yardımıyla Marjinal Verimliliğe Göre Bölüşüm ve Türkiye – Cem Mehmet Baydur

İktisadi analiz siyasal alanı dışlayabilmek için değer analizleri ile içe kapanarak evrenselleşmek istemiştir. Özellikle...

Ekonomik Model Tartışmaları II: Dış Açık ve Yeni Ekonomi Politikası – Ege Yazgan

Değersiz TL, dış ticaret hadlerinin düştüğü yani ihracat.ıların ithal girdi maliyetlerinin arttığı ama ihraç...

“Kara Murat Benim!” Anaakım İktisatta Heterodoksi – Hüseyin Özel

“Heterodoks” terimi, genellikle Ortodoks karşıtı, eleştirel bir bakışı dile getirir; ancak bu terim de,...

Dikotomi Kavramı Üzerine – Mahfi Eğilmez

John Maynard Keynes, paranın, klasik iktisatçıların iddia ettiği gibi ekonominin reel kesimi üzerinde etkisiz...

Türkiye’nin Tarihi Sanayileşme Süreçlerini Anlamak – Ergun Türkcan

Günümüzde, Yeni Soğuk Savaş veya hibrit savaşlar döneminde yaptırımlar kol gezerken, küreselleşme süreçleri ve teknoloji transferleri tekrar devlet sırları mertebesine indirgeniyor, küreselleşme de hızla geriliyor. Neredeyse 60 yıldır bilim ve teknoloji politikalarıyla uğraşıyorum, her gün her kitap bana...

Para Politikasında Gelir Dağılımı Yaklaşımı: HANK Modelleri – Arda Tunca

Kamu borcu ne kadar yüksek ve vadesi ne kadar kısa olursa, para politikasının maliye...

Türkiye’de Servet 2: Servet Dağılımı ve Servet Dinamikleri – Alper Duman

Servet eşitsizliğiyle vergiler yoluyla mücadele hem kamu kaynağı yaratır hem de sermaye birikimini destekler. Sonuçta kazanan Türkiye ekonomisi ve demokrasisi olur. 1. Servet ve Sermaye Ayrımı Daha...

ChatGPT ve İktisat Eğitimi – Devrim Dumludağ

Sosyal bilimlerde derslerin işlenişine yönelik olarak yeni yaklaşımların ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olması,...

Türkçe (Osmanlıca) Okur için Yazılmış İlk “Alman Tarihçi Okulu” İktisat Makalesi: İktisat Bilimi ve Milli İktisat – Dr. Friedrich Hoffmann

Türkiye’nin kendi özelliklerini devam ettirmek şartıyla, Orta ve Batı Avrupa iktisadıyla aynı seviyeye yükselip...

İktisat ve İnsan – Kenan Mortan

Her türden inancı ve o inancın insanlarını yaşatmak ve çoğaltmak, günümüz dünyasında yaşamsal bir...

Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri – Sübidey Togan

Dış borçta ve kamu borcunda sürdürülebilirliği sağlayabilse, fiyat istikrarını koruyabilse ve kamu maliyesi ile...

İktisadi İnsandan İnsan İktisadına Temsili Özne Sorunsalı – Ercan Eren

Homo economicus dar bir kişisel çıkara sahiptir; sadece kendilerine yardım etmekle ilgilenirler. Giriş Bu...

Türkiye’de Ekonomi Politikaları: Anaakım İktisat, Kısa-Dönem ve Uzun-Dönem Arasındaki Ayrımlar ve Modellerimiz Üzerine – M. Aykut Attar

Neresinden tutarsak tutalım elimizde kalacaktır, ancak en azından “rekabetçi” kur için herhangi bir nokta...

Algoritmik İktisat – Demet Topal Koç

Ekonomiyle ilgili hemen her alanda toplanan veri miktarı ve verilerin kompleksliği artmaktadır. Bu durumda,...

Kitap İncelemesi: İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi – Fikret Şenses

Türkiye’nin belgesel iktisat tarihi alanı başta olmak üzere sosyal bilimler yazınına çok sayıda değerli...

İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme – Ercan Eren

1. Giriş  İktisatta fen bilimleri anlamında bilimsel ilerlemeden söz etmek mümkün müdür? Yoksa iktisat...

Sayı 58 Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ İktisat ve toplum dergimizin 58. sayısında, neoklasik iktisat...

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar – Osman Aydoğuş (İTD 56)

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu...

Monopoly Türk İcadı Olsaydı Oyun Tahtasında “Hapse Gir” Karesi Olur Muydu? – Serdar Sayan (İTD 55)

  NÜFUSU ARTIP BÜYÜYEN KENTLERDE YARATILAN RANT bizim memlekete özgü değil. Büyüyen tüm kentlerde...

Nasıl Mutlu Oluruz? – Evren Çelik Wiltse (İTD 42)

En son The New York Times gazetesi köşe yazarı Nicholas Kristof ‘Ey akademisyenler, ortaçağ...

  • 1
  • 2