inovasyon

Hızlı Büyüyen Firmalar hakkında “Doğru Bilinen Yanlışlar” ve Politika Açmazları – Mehmet Teoman Pamukçu

Bir ekonominin hızlı büyümesinin bir dizi olumlu sonucu olmasını bekleriz. Dolayısıyla Hızlı Büyüyen Firma...

Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerde Yenilik Faaliyetleri – B. Ali Eşiyok

Denebilir ki, yenilik iktisadını The Economics of Industrial Innovation isimli yapıtıyla gündeme taşıyan en...

Rekabetçi Bir Dünyanın Anahtarı: İnovasyon – Mert Can Duman

İ lki 2011 yılında düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliklerinin dördüncüsü bu yıl İstanbul dışına...

Türkiye İnovasyon (Yenilik) Yapıyor Mu? – Bayram Ali Eşiyok

Günümüzde ekonomik büyümenin en temel kaynaklarından birini giderek teknolojik yeniliklerin (inovasyon) oluşturmaya başladığı görülmekte,...

Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları Ve İnovasyon Arasındaki İlişki – Gönenç Gürkaynak

Biz Şevket Hoca ile beraber daha önce İstanbul'da da devletin iktisada müdahalesi konusu üzerine,...

Ar-Ge Destekleri Ve Kobi’ler – Şiir Erkök Yılmaz

Türkiye'de özel sektörden kaynaklanan bir AR-GE gereksinimi olmadığı için ARGE ve yenilik çalışmalarını özendirmek...

Son Yılların En İnovatif Ülkesi Almanya’da Küresel Şirketlerin Durumu – Gözde Kara

İnovasyon, yenilik, yenileşim dendiğinde eskiye nazaran akıllarda artık daha net resimler oluşmaya başladığını söyleyebiliriz....

Covıd-19 Pandemisinin Kurum İçi İnovasyon Süreçlerine Etkisi – Sinem Gültoprak Hacı

İnsanlığın yaşadığı en büyük şoklardan biri olan COVID-19, günlük hayatımızı radikal olarak değiştirmenin yanı...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...

Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber ve Schumpeter – Hüseyin Özel (İTD 61)

Joseph A. Schumpeter özellikle, kapitalizmin inovasyon (yenilik) yaratma kapasitesine dayanan dinamizmini  öteki bütün iktisatçılardan...